vrijdag 5 april 2013


Misinformatie over hormoontherapie blijft groot: hoe moet je je dokter onderwijzen.
Door Dr Randolph

Ik ontving onlangs het volgende persbericht van de medische/gezondheidsservice waar ik op geabonneerd ben:
De resultaten van een van de grootste nationale onderzoeken van artsen die betrokken zijn bij de zorg rond de menopauze sinds het vrijkomen van de eerste bevindingen van het  "Women’s Health Initiative (WHI)" laten geen twijfel over - zelfs vijf jaar later blijft er nog steeds een wolk van verwarring bestaan over de resultaten van de WHI studie bij artsen zowel als bij patiënten.
De studie, die een van de vijf belangrijkste studies was en die ook de grote klinische studie omvatte die het WHI genoemd werd, werd onderbroken omdat er ontdekt werd dat synthetische hormonen het risico van een vrouw op borstkanker, hartziekte en hersenbloeding verhoogden. Latere ontdekkingen legden ook een verband met een toegenomen risico op de ziekte van Alzheimer. De ontdekkingen werden gepubliceerd in JAMA, the Journal of the American Medical Association.
Het onelineronderzoek van meer dan 400 artsen concludeert dat patiënten in verwarring blijven over de risico's van hormoontherapie (HT); in feite gelooft slechts 15% van de artsen dat hun patiënten precies de risico's van HT begrijpen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Richard Day Research ten gunste van The Hormone Foundation met de hulp van Novogyne Pharmaceuticals.
§  93% van de artsen vindt dat het niveau van misinformatie dat de patiënten hen brengt "enigszins" tot "in hoge mate" de manier veranderd heeft waarop ze hun patiënten behandelen.
§  meer dan twee derde denkt dat er nu bij hun patiënten en de media heel wat verwarring bestaat over de bevindingen van het WHI.
§  83% van de artsen rapporteren dat hun patiënten nu net zo of meer verward zijn als toen de bevindingen voor het eerst werden gepubliceerd in 2002
§  81% van de artsen gelooft dat de media net zo of meer verward zijn dan toen de bevindingen voor het eerste werden gepubliceerd.
Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek is dat bij slechts 18% van de artsen "helemaal geen verwarring" is over de bevindingen van het WHI. De artsen denken echter dat de verwarring onder het grote publiek veel groter is.
Ik geloof stellig dat u, de patiënt, de verantwoordelijkheid op u moet nemen om uw arts op de hoogte te brengen over de veiligheid en effectiviteit van bio-identieke hormoontherapieën. Waarom u? Omdat zij zeker niets leren over bio-identieke hormoonvervangingstherapie in medische opleidingsprogramma's die gesponsord worden door de farmaceutische industrie of zelfs in medische scholen. Het is essentieel dat u deelneemt aan een voortdurende open dialoog met uw arts om tot een behandeling te kunnen komen die het beste uw individuele noden tegemoet kan komen
Laat me proberen de verwarring te doorbreken en u te helpen uzelf te informeren, zodat u een intelligente en productieve conversatie kunt voeren wanneer u uw arts de volgende keer spreekt.
De laatste jaren is hormoonvervangingstherapie regelmatig in het nieuws geweest. In tijdschriftartikelen en televisieshows hebben bekende personen met termen als "bio-identiek", "synthetisch" of "farmaceutisch" geschermd, alsof ze onderling verwisselbaar zouden zijn. Maar dat zijn ze NIET.
"Natuurlijke" menselijke hormonen zijn die hormonen die in het lichaam geproduceerd worden door de eierstokken, de testikels, de bijnieren of de hypothalamus. Deze hormonen reizen door de bloedstroom om zich te hechten aan specifieke hormoonreceptoren die door het lichaam en de hersenen verspreid liggen. Iedere hormoonreceptoren zal de specifieke moleculaire structuur herkennen van een enkel type hormoon. Dit betekent dat een receptor voor progesteron geen oestrogeen of testosteron zal herkennen: het zal alleen de moleculaire structuur van progesteron herkennen.
Natuurlijke menselijke hormonen binden aan hun receptoren zoals sleutels in een slot passen. De chemische term voor dat sleutel-en-slot fenomeen wordt "relative binding affinity" (RBA) genoemd. Natuurlijke hormonen hebben een 100% RBA voor hun respectievelijke receptoren.

Waarom zijn bio-Identieke hormonen veilig en synthetische hormonen gevaarlijk
Bio-identieke hormonen worden via biochemische processen van planten gemaakt ( sojabonen of wilde yams).
Het biochemische proces garandeert dat de moleculaire structuur van de bio-identieke hormonen identiek blijft aan die van de natuurlijke menselijke hormonen die in het lichaam gemaakt worden.
Wanneer ze in het lichaam worden gebracht passen bio-identieke hormonen precies in het hormoonreceptor"slot" en brengen precies dezelfde reacties tot stand als de reacties die eerst tot stand werden gebracht door de hormonen die in de eierstokken, bijnieren of hypothalamus werden gevormd.
Bio-identieke hormonen hebben ook een 100 % RBA voor de hormoonreceptoren in het lichaam. Omdat het lichaam bio-identieke hormonen net zo accepteert als het de natuurlijke, in het lichaam voorkomende hormonen zou accepteren, is bio-identieke hormoonvervangingstherapie zowel veilig als effectief.
Het is belangrijk je te realiseren dat er op de moleculaire structuur van natuurlijke menselijke hormonen geen patent genomen kan worden. Als gevolg daarvan kan er ook geen patent genomen worden op de identieke moleculaire structuur van bio-identieke hormonen. Hoe kan een farmaceutisch bedrijf dan zijn formule beschermen en nog belangrijker, zijn winsten, zonder patent?
Het antwoord is: dat kunnen ze niet. Daarom hebben farmaceutische bedrijven al meer dan ¾ eeuw lang hormonen ontwikkeld, gepatenteerd en op de markt gebracht die een enigszins andere moleculaire structuur hebben dan de natuurlijke menselijke hormonen en bio-identieke hormonen. De farmaceutisch gemaakte en gepatenteerde hormonen moeten synthetische hormonen genoemd worden. De lijst van synthetische hormonen die op de markt zijn bevat o.a.merknamen als Premarin, Prempro, Menest, Orthoest, Activella en Femhrt.
Synthetische hormonen hebben vormen die niet in de natuur voorkomen. Het feit dat synthetische hormonen slecht passen bij de hormoonreceptoren in het lichaam veroorzaakt onnatuurlijke chemische reacties en opvallende veranderingen in biologische activiteit. Als resultaat daarvan is hun RBA minder dan 100% hetgeen resulteert in bijwerkingen en gevaren voor de gezondheid. Premarin bijvoorbeeld is gemetaboliseerd oestrogeen van paarden met een lage bindingsneiging tot welke menselijke hormoonreceptor dan ook. Premarin is ook samengesteld uit 49.3% estrone(E1) het oestrogeen dat kanker kan veroorzaken. Dit is bijna 10 keer de ratio die natuurlijkerwijze in het lichaam voorkomt.
Veel medische studies hebben met feiten de gevaren van synthetische hormoonvervanging bewezen. In juli 2002 werd de studie van het WHI stopgezet vanwege de eerder genoemde gevaren. WHI bestudeerde de effecten van een alom gebruikte synthetische hormoonvervangingstherapiemedicatie Prempro, die de veranderde moleculaire structuren van zowel oestrogeen als progesteron combineert (let op; synthetische progesteron wordt progestageen genoemd).
Jammer genoeg wordt het bio-identieke "progesteron" vaak verward met de synthetische "progestagenen. Het is zeer belangrijk om te begrijpen dat het WHI synthetisch progestageen gebruikte, NIET bio-identiek progesteron. Er is geen enkel gedocumenteerd bewijs in de wetenschappelijke litteratuur van enig geval van kanker als resultaat van een behandeling met bio-identiek progesteron.

Als tegenstelling rapporteerden studies in het 
International Society for Preventive Oncology’s 1999 Cancer Detection and Prevention Journal en het International Union Against Cancer’s 2005 International Cancer Journal dat vrouwen die synthetische progestagenen plus oestrogeen gebruikten een aanzienlijk hogere kans op borstkanker hadden, terwijl vrouwen die bio-identiek progesteron plus oestrogeen gebruikten een kleinere kans op borstkanker hadden dan vrouwen die alleen oestrogeen gebruikten.
Als bio-identieke hormoonvervanging zo veilig is, zul je je afvragen, waarom dan toch meer artsen doorgaan met het voorschrijven van synthetische hormonen. Het antwoord is een mix van onwetendheid, verwarring en marketing. Farmaceutische bedrijven verdienen biljoenen dollars op de verkoop van synthetische hormoonproducten. In een discussie over de veiligheid van synthetische versus bio-identiek hormoonvervanging hebben farmaceutische bedrijven veel te verliezen. Als consequentie geven deze bedrijven miljoenen dollars uit om deze synthetische hormonen aan artsen te verkopen via gesponsorde voortgezette medische educatieprogramma's, office lunch presentaties en forums die gehouden worden op vakantielokaties.
In haar boek The Truth About Drug Companies, merkt Marcia Angell, M.D., vroeger Editor in Chief van de  The New England Journal of Medicine op: "Bedrijven die medicijnen produceren zijn grote marketingmachines geworden die een bijna ongelimiteerde invloed uitoefenen op medische onderzoeken, opleiding en de wijze waarop artsen hun werk doen."
Er zijn grote hoeveelheden solide en geloofwaardige klinische trials die de veiligheid en efficiëntie van bio-identieke hormoontherapieën bewijzen. Ongelukkigerwijze hebben de medische researchinstituten en universiteiten die deze studies gepubliceerd hebben niet het geld gehad om verkoopkrachten in te huren om het veld in te gaan en om artsen op te leiden. Als gevolg hiervan blijven de meeste artsen oningelicht over de heden ten dage beschikbare wetenschap achter het gebruik van bio-identieke hormonen als een veilige behandeloptie. Hier is het punt waar u in beeld komt.
Onderwijs uw arts over bio-identieke hormoontherapieën. Geef hem of haar een kopie van mijn boek, FROM HORMONE HELL TO HORMONE WELL. Laat hem/haar weten dat ik het fijn zou vinden om persoonlijk met hen te spreken over vragen die ze mogelijk hebben en ook waar ze terecht kunnen om medische vervolgtrainingsprogramma's te volgen over bio-identieke hormonen
Als je wilt kunnen we samen werken om een verbetering in de gezondheid van vrouwen tot stand te brengen, een dokter en een patiënt tegelijk. Ik geloof dat het dat is waar echte genezing over gaat
Ik wens u het allerbeste,
Dr. Randolph


Alles over natuurlijk progesteron:
Natuurlijke progesteroncrème van dr. Lee 

Voor 1 tube klik hier: 
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872006&PC=476178F4 

Voor 3 tubes klik hier: 
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872007&PC=476178F4


Geen opmerkingen:

Een reactie posten