vrijdag 19 september 2014

Gebruik jij ook betablokkers? Even opletten dan!

Ze geven een medicijn dat de regulatie van de eigen hart blokkeert, vermindert je vermogen om je hartslag omhoog te brengen en onderdrukt de natuurlijk ionotropische capaciteit van je hart om sterker te slaan. 
In het begin werken betablokkers min of meer om je bloeddruk kunstmatig naar beneden te brengen en je hart zal kalmeren, maar nu kun je nooit baat hebben bij lichamelijke oefeningen!
Na verloop van tijd zullen betablokkers je hart veranderen in een vette, luie, incompetente waterballon!

My old office manager J.F. was on beta-blockers for high blood pressure.
I put her on a treadmill once to give her a test and nothing happened.
She got extremely short of breath, but her heart couldn’t keep up. It was still at 80 bpm. She couldn’t challenge her heart and make it stronger because of the drug from her cardiologist.
How did this happen? Because no one has messed up modern medicine more than cardiologists.
They’re all about the methodology of using heart drugs and technology, but are opposed to the general concept of analyzing your health and how to improve it.
It’s a true but sad state of affairs that a cardiologist can’t tell you any more about how to improve the health of your heart than the average person you meet on the street. They know virtually nothing about it.
They know how to use drugs. But the drugs are not health enhancing. In fact, there are no categories of cardiac drugs that I don’t disagree with. One by one, I ruled all the drugs out.
For example, if you are getting treatment for high blood pressure, you might be on beta blockers. But think of what cardiologists are doing there.
They’re now giving you a drug that blocks the regulation of your heart, down-regulates your capacity to get your heart rate up, and suppresses your heart’s natural ionotropic capacity to beat more firmly.
Initially, beta-blockers sort of work to artificially bring down your blood pressure, and your heart will calm down, but now you can never get the benefit of exercise.
So over time, beta-blockers will turn your heart into a fat, lazy, incompetent water balloon. You already had high blood pressure to deal with, now you have a gross de-conditioning of your heart.
But there are other steps you can take to lower your blood pressure naturally. And when you do, your chance of heart disease, heart attack, and stroke go back to normal. It’s as if you never had high blood pressure in the first place.
Step 1 – Use Nature’s Own Blood Pressure “Prescription.” I’m talking about magnesium, your body’s natural blood vessel relaxer. I’ve used it in my practice with great results.
It helps balance potassium, sodium and calcium, which all affect blood pressure. There are many studies that show the more magnesium you get the lower your blood pressure will be.
Why take a drug when this overlooked mineral can have the same effect?
New research even finds that if you get enough magnesium you have a lower risk of dying from any cause. The study followed 4,203 people over ten years, and found that the rate of death from all causes was 10 times higher for people getting the least magnesium.1 And the rate of death from heart problems was more than 50% higher for those with low magnesium.
You can get more magnesium by eating nuts, seeds, dairy products and dark green, leafy vegetables. But modern farming practices have depleted much of the mineral content in our soil, so there’s not much magnesium in vegetables any more.
Magnesium used to be in your drinking water but water with high mineral content – hard water – fell out of favor because most people don’t like the taste.
If you can’t get enough magnesium through food, you can take a supplement. I recommend between 600 and 1000 mg a day. Take it with vitamin B6. It will increase the amount of magnesium that accumulates in your cells.
Step 2 – Toss The Processed Salt. Salt itself isn’t bad. We naturally crave salty foods. In fact, when your blood is at its healthiest, it’s slightly salty.
Unfortunately, the salt you find in most foods today isn’t even close to what Mother Nature intended. It’s bleached and refined. When they’re done making it into the white stuff that goes into packaged foods and your salt shaker it’s like franken-salt, with residual chemicals from the processing.
Try to avoid the foods that have the most processed salt. Bottled salad dressing, cured meats (beef jerky, salami), processed cheese, salt-covered snack foods and pickled foods (like olives and dill pickles).
Instead, look for sea salt. It’s unrefined, and has all the minerals and co-factors nature meant salt to have, like potassium and magnesium.
Regular salt is almost pure sodium chloride. Natural sea salt has sodium chloride too, but also has over 50 other minerals (including magnesium) with all the co-factors and trace elements nature intended real salt to have.

dinsdag 16 september 2014

Veel valse positieve uitslagen bij mammografieën - Denk goed na voor je een mammografie laat maken!

Wist je dat er veel valse negatieve uitslagen zijn bij een mammografie? De gevolgen daarvan zijn vaak niet te overzien. Veel angst, psychologische stress, onnodige biopsieën en chirurgische ingrepen veroorzaken onnodig een verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker.

Redenen genoeg om goede na te denken voor je een mammografie laat maken.

Een betere manier om borstkanker tijdig te kunnen diagnosticeren is een thermografie. Hiermee kun je de ontwikkeling van onrustig weefsel in de borst volgen en daardoor zo nodig tijdig maatregelen nemen. http://www.thermografie-amsterdam.nl/

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/09/16/mammogram-false-positive-rate.aspx?e_cid=20140916Z2_DNL_art_2&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art2&utm_campaign=20140916Z2&et_cid=DM55853&et_rid=660069945

maandag 8 september 2014

Triclosan - een hormoonverstoorder in je Colgate tandpasta!!!

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/08/27/triclosan-toothpaste.aspx?e_cid=20140907Z2_SNL_MV_1&utm_source=snl&utm_medium=email&utm_content=mv1&utm_campaign=20140907Z2&et_cid=DM55442&et_rid=649167171

Triclosan niet zonder risico

Triclosan niet zonder risico
De antibacteriële chemische stof triclosan die vaak wordt toegevoegd aan tandpasta zou een ernstige bedreiging kunnen betekenen voor de gezondheid.

De Europese Commissie voor de bescherming van de consument waarschuwt dat het ingrediënt triclosan bacteriën resistent maakt voor antiobiotica.

Onderzoek
De commissie is bezorgd en dringt aan op meer onderzoek naar de veiligheid van de stof. De antibacteriële chemische stof Triclosan werd 50 jaar geleden ontwikkeld en aanvankelijk als een zeep voor chirurgen gebruikt.

Antibiotica
In tandpasta zit Triclosan omdat het aanslag en ziekten aan het tandvlees voorkomt. De stof wordt zo vaak toegepast dat het in de urine van 75 procent van de Amerikaanse bevolking werd aangetroffen.

Nu blijkt dat Triclosan voor genmutaties in bacteriën kan zorgen. Hierdoor maken de bacteriën een proteïne vrij die bescherming biedt tegen andere bacteriën. Antibiotica en andere levensreddende middelen zouden dan geen werking meer hebben.

Voordelen
Eerdere onderzoeken toonden al aan dat triclosan de bacteriële mutaties van E coli, salmonella en listeria veroorzaakt.
De fabrikant van Colgate zegt dat de voordelen van triclosan in tandpasta groter zijn dan de gevaren voor de gezondheid.
Fabrikant GlaxoSmithKline neemt een meer voorzichtige houding aan, het bedrijf stopt met het gerbuik van triclosan in producten als Aquafresh, Sensodyne en Corsodyl. 

Best-Selling Toothpaste Contains Hazardous Endocrine-Disrupting Chemical