zondag 22 juli 2012

Recensie “Water” door Dr. F. Batmanghelidj


Water, het goedkoopste medicijn
voor genezing, voor je leven

door Dr. F. Batmanghelidj


Over Dr. F Batmanghelidj:

Fereydoon Batmanghelidj werd in 1931 in Iran geborenHij bezocht Fettes College in Schotland en werd opgeleid in St. Mary's Hospital Medical School van de universiteit van Londen, waar hij studeerde onder Sir Alexander Fleming, die de penicilline ontdekte. Dr. Batmanghelidj werd als een van de ziekenhuisdoktoren aangesteld in zijn eigen ziekenhuis voordat hij terugkeerde naar Iran waar hij een sleutelrol gespeeld heeft bij de ontwikkeling van ziekenhuizen en medische centra. Hij heeft ook geholpen bij het opstellen van sportprojecten voor de jeugd in Iran, inclusief het Ice Palace in Teheran, het eerste schaats- en sportcomplex in het Midden Oosten.
 Dr. Batmanghelidj werd, bij het uitbreken van de Iraanse Revolutie in 1979, als politiek gevangene opgesloten in de beruchte Evin-gevangenis. Daar ontdekte hij de kracht van water door het geven van twee glazen water aan een medegevangene die hij moest behandelen voor een verlammende maagpijn. Binnen acht minuten was zijn pijn verdwenen en was hij voor de rest van zijn resterende verblijf van vier maanden in de gevangenis geheel pijnvrij.
Dr. Batmanghelidj heeft 3000 medegevangenen succesvol behandeld met water voor door stress veroorzaakte maagzweren. De gevangenis bleek een ideaal "stresslaboratorium" en Dr. Batmanghelidj koos er zelfs vrijwillig voor om nog eens vier maanden extra in de gevangenis te mogen blijven om zijn onderzoek naar de relatie van uitdroging en bloedende maagzweren af te ronden.
 Na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1982 ontsnapte Dr. Batmanghelidj uit Iran naar Amerika. Daar begon hij zijn onderzoek naar het effect van water op het menselijke lichaam van chronische, onbewuste uitdroging. 

Over het boek:

Volgens de mening van Dr. Batmangehelidj is de grootste tragedie in de medische geschiedenis de veronderstelling geweest dat een droge mond het enige signaal is van uitdroging. Gebaseerd op deze foutieve stelling heeft de geneeskunde drie andere grove fouten gemaakt, die de samenleving heel wat geld gekost hebben.

1. De grote misvatting aan de basis van de medische wetenschap, nl. de overtuiging dat water een simpel materiaal is dat alleen maar verschillende stoffen oplost en transporteert.

2. Een volgende ernstige vergissing in de geneeskunde is dat menselijk lichaam de wateropnamen tijdens iemands hele leven doelmatig kan reguleren.

3. De volgende nagel aan de doodskist van de hedendaagse geneeskunde is de gedachte datiedere vloeistof in de waterbehoefte van het lichaam kan voorzien.
Het lichaam bestaat uit ongeveer 75% water en 25% vaste stof. Van de hersenen wordt gezegd dat ze voor 85% uit water bestaan en dat ze uiterst gevoelig zijn voor iedere uitdroging of vermindering van het watergehalte. Het water in het lichaam wordt oplosmiddel genoemd en het water met daarin opgeloste stoffen wordt de oplossing genoemd. Het scheikundig inzicht in het menselijk lichaam heeft het onderzoek bijna volledig geconcentreerd op de gedetailleerde samenstelling van de moleculen in het lichaam en de miniemen veranderingen in de hoeveelheden van de vaste stoffen in het lichaam.
Volgens Dr. Batmanghelidj werd er op die manier een chemisch-farmaceutisch beeld van het menselijk lichaam gevormd, hetgeen de ontwikkeling van het medisch-industrieel systeem tot gevolg had. Hij zegt dat, samen met het inzicht dat het vooral de samenstelling van de oplossing in het lichaam is die alle functies aanstuurt, er veel verkeerde informatie geproduceerd is. De fout in deze benadering om het lichaam te begrijpen ligt volgens hem in het feit dat het lichaam nog steeds een bijna onbekende structuur is, ondanks de verzamelde kennis die we hebben. We weten nog  maar 10% van hoe het lichaam functioneert en scheikundig in elkaar zit. De kennis van de fysiologie van het lichaam is toegenomen maar toch blijkt de praktijk van de klinische geneeskunde geen voordeel te behalen bij de vooruitgang van deze tak van de wetenschap.

Volgens Dr. Batmanghelidj regelt water alle lichaamsfuncties inclusief de actie van alle in het water opgeloste stoffen!

Het verlies van water veroorzaakt een verandering van de structuur van de binnen- en buitenkant van levende wezens. Of dat nu uitdroging betreft in fruit of in een mens.
Er zijn ongeveer honderd biljoen cellen in het menselijk lichaam. Afhankelijk van het gebied waar de uitdroging het meest heeft toegeslagen binnen de cellen te kreukelen en de functies binnenin de cel raken aangetast. Deze aantasting van het gebied wordt weergegeven door verschillende signalen. Tot op heden worden die signalen van uitdroging niet begrepen en ze worden behandeld als signalen van aandoeningen met een onbekende oorzaak.

Dr. Batmanghelidj noemt een groep van aandoeningen die volgens hem signalen zijn van uitdroging die gemakkelijk gecorrigeerd kunnen worden en die primaire programma’s van het lichaam zijn voor het beheer van droogte en hulpbronnen:
  1. Astma
  2. Allergieën
  3. Hoge Bloeddruk
  4. Verstopping
  5. Ouderdomsdiabetes
  6. Auto-immuunziekten (dit is moeilijker terug te draaien)

Hij zegt dat je, wanneer je niet iedere dag van je leven regelmatig water drinkt en je ziet de betekenis van pijn, kortademigheid en allergieën niet als signalen van uitdroging, jezelf ziek maakt.
Verder noemt hij nog een groep van meer drastische noodsignalen van plaatselijke uitdroging zoals brandend maagzuur, maagpijn, pijn op de borst (angina pectoris), lage rugpijn, reumatische gewrichtspijn incl. de ziekte van Bechterev, migraine, fibromyalgie, boulimia, ochtendmisselijkheid bij zwangerschap.
Deze groep van aandoeningen zijn de belangrijkste pijnen in het lichaam. Deze pijnen zijn de nog maar net ontdekte, krachtige manieren om uitdroging aan te geven. Volgens Dr. Batmanghelidj  zijn de verschillende vormen van hevige pijn de vroege signalen van zuurophoping in de cellen en de mogelijke schade aan het genetisch materiaal. Hiermee komt hij het onderwerp van de zuur-base verhouding in het lichaam.
 In zijn boek worden al deze aandoeningen uitvoerig uitgelegd in hun verband met een tekort aan water in het lichaam. Dr. Balmanghelidj gaat hierbij af en toe met wetenschappelijke details te werk maar voor de lezer weet hij wel overtuigend over te komen.
 Dr. Batmanghelidj geeft eveneens een aantal opmerkelijke sensaties waarvan hij gelooft dat ze uitdroging signaleren, waarvan enkele "psychische stoornissen" genoemd worden.
 Interessant is het hoofdstuk over de rol van histamine in het lichaam. Dr. Batmanghelidj beschrijft hoe deze neurotransmitter vanaf de bevruchting verschillende belangrijke functies vervult. Wanneer het lichaam uitgedroogd is wordt er meer histamine geproduceerd. 
Een natuurlijke manier om aanvallen van astma en allergische reacties te voorkomen is  het over een lange periode afdoende water te drinken om het lichaam te verzadigen.
 Water is, volgens Dr. Batmanghelidj, een betere pijnmedicatie, een betere astmamedicatie en het beste antihistaminemedicijn.
 Tenslotte geeft Dr. Batmanghelidj in een apart hoofdstuk aan hoeveel water je moet drinken en hoe je het moet drinken. De rol van zout daarbij wordt eveneens in een apart hoofdstuk behandeld
 Hij probeert een nieuw “landschap” te bouwen voor de medische wetenschap in de toekomst.
 Chronische onbewuste uitdroging is de oorsprong van de meeste pijnen en de meeste degeneratieve aandoeningen in het menselijk lichaam.
 Een boek dat je niet wilt missen!!!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten