donderdag 10 mei 2012

Jodium
Iedere cel in het lichaam bevat en gebruikt jodium. Jodium is essentieel voor het leven en heeft vele effecten op het lichaam: hormoonproductie zenuw- en spierfunctie, metabolisme, weefselgroei/reparatie en celademhaling.
Er zijn schattingen gemaakt dat ongeveer een derde van de wereldbevolking een jodiumtekort heeft en studies in de VS hebben gesuggereerd dat de getallen zelfs nog hoger zouden kunnen zijn met sommige schattingen zo hoog als 95%. Jodiumtekorten hoeven niet alleen te ontstaan door inadequate inname maar ook door de schadelijke toxines waar we iedere dag aan bootgesteld worden. Gegeven de verschillende functies van jodium in het lichaam is het gemakkelijk te zien hoe zelfs een klein tekort verstrekkende gevolgen kan veroorzaken. Een speciaal interessant terrein in de studie van jodium is het terrein van het in balans brengen van de hormonen. Jodium is een cruciaal element in de delicate balans van het endocriene systeem, en tekorten zijn betrokken bij aandoeningen zoals diabetes, PCOS, fibrocystische borsten, toegenomen risico op borstkanker en in het algemeen struma.
Meer dan 100 jaar geleden werd jodium het "universele medicijn" genoemd. Recent onderzoek zou wel eens kunnen bewijzen dat dit waar is. Er is veel veelbelovend onderzoek gedaan over het gebruik van jodium om fibrocystische borsten te behandelen, omdat jodium in de borstklieren concentreert en afgescheiden wordt. Voor normale borstopbouw is voldoende jodium nodig en in een situatie waar een tekort is zijn de borsten en de schildklier met elkaar in competitie voor het beschikbare jodium. Hyperplasie kan veroorzaakt worden in deze klieren. Oestrogeenproductie neemt toe bij jodiumtekort en dit veroorzaakt toegenomen gevoeligheid voor oestrogeen van het borstweefsel. Twintig jaar geleden rapporteerde The Lancet al dat een tekort aan jodium leidt tot een toegenomen risico op borst-, endometrium- en ovariumkanker. Het vaststellen van jodiumlevels en de disbalans van hormonen is de sleutel tot het verlagen van dat risico.
Een studie die uitgevoerd werd bij 12 diabetespatiënten liet dramatische verbeteringen zien van HA1C en bloedsuikerlevels door supplementatie van 50 mg jodium dagelijks, met 50% van de patiënten die helemaal met hun diabetesmedicijnen konden stoppen. Dezelfde studieauteur volgde vijf PCOS – patiënten die, met dezelfde jodiumdosering, regulering van hun maandstonden, verdwijnen van ovariumcysten en controle van hun diabetes ervoeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten