donderdag 10 mei 2012

Allergieën


Door Lawrence Wilson, MD


            Allergieën of, om meer precies te zijn, allergische reacties zijn reacties in het lichaam die tot stand komen door blootstelling aan deeltjes in de lucht, voedsel, schimmels, stof, chemicaliën, pollen en andere substanties. Ze hebben een aantal hoofdoorzaken die we in dit artikel zullen behandelen.

 Oorzaken van Allergieën

            Een ruwe uitleg van allergieën is dat iedere substantie in de lucht, water, voedsel, of door fysiek contact kan optreden als een "vreemd voorwerp" in het lichaam. Het lichaam produceert vervolgens antilichamen om de vreemde substantie te neutraliseren of het lichaam te helpen ervan af te komen. In het proces komen histamine en andere chemicaliën vrij die allergische reactie veroorzaken. 
            Vaak zijn allergische reacties goed in die zin dat het lichaam probeert om de belastende stof kwijt te raken. Niesen of hoesten wanneer je aan het stoffen bent is bijvoorbeeld een normale reactie van het lichaam. Wanneer echter de normale verdedigingsmechanismen niet goed functioneren of overgevoelig raken kan de reactie verlengd of overdreven worden.
            Bij de oorzaken van allergieën zijn in de meeste gevallen een of meer van de volgende mechanismen betrokken:

-                      Zwakke bijnieren en laag cortisol en lage cortisolproductie. Cortisol, cortison en adrenaline stoppen allergische reacties.
-                     Een te grote celdoorlaatbaarheid vooral in mensen bij wie het oxidatieproces snel verloopt (mensen die snel voeding in energie omzetten).
-                    Vermoeidheid of stress, door welke oorzaak dan ook, kunnen de systemen van het lichaam aantasten, in het bijzonder de bijnieren.
-                      Verzwakte capillairen die tot capillaire zwakte leiden. Dit heeft te maken met een koperdisbalans, vitaminedeficiënties zoals vitamine C en een behoefte aan substanties zoals bioflavonoïden.
-                      Afgenomen kwaliteit van bepaalde slijmvliezen, hetgeen het lichaam meer vatbaar maakt voor de penetratie van vreemde eiwitten.
-                      Andere nutriëntendeficiënties of toxische metalen zoals kwik, lood en anderen.
-                      Voedselallergieën worden meestal veroorzaakt door de aanwezigheid van candida albicans of andere infecties die het "lekkende darmsyndroom" veroorzaken. Chemicaliën in voedsel en een verkeerd dieet kunnen doorgaans ook voedselreacties veroorzaken en schade toebrengen aan de darmen.


 ALLERGIEËN EN DE BIJNIEREN
            Een van de verdedigingsmechanismen van het lichaam om allergische reacties te reguleren is het vrijkomen van cortison, adrenaline (epinefrine) en andere chemicaliën uit de bijnieren. Deze chemicaliën voorkomen allergische reacties en nemen er ook deel aan. Bijvoorbeeld wanneer iemand een ziekenhuis ingaat met astma of een bijensteek geeft de arts vaak een injectie met cortison of adrenaline om de allergische reactie te stoppen.
            Wanneer de bijnieren echter niet goed functioneren, kan iemand agressieve allergische reacties krijgen of minder reacties dan optimaal zijn. Weet ook dat sommige reacties normaal zijn en nodig voor het overleven van het lichaam.
            Wanneer de bijnieren onderactief zijn produceren ze misschien niet genoeg hormonen die we nodig hebben om een reactie te ontketenen, of niet genoeg om een complete allergische reactie af te maken. Deze  conditie komt buitengewoon vaak voor in onze bevolking. De bijnieren komen vaak tekort aan nutriënten en zijn toxisch. Dit kan hun functioneren op verschillende manieren verminderen. Je kunt er eens meer over lezen door op deze artikelen te klikken:Adrenal Burnout Syndrome of Adrenal Insufficiency
            Zwakke of gestresste bijnieren kunnen te wijten zijn aan vermoeidheid, tekorten aan nutriënten, verkeerde leefstijl, negatieve emoties zoals bezorgdheid en angst en overmatige toxische substanties in het lichaam. Dit zijn algemene oorzaken voor allerlei soorten allergieën. Dat kunnen hooikoorts, huiduitslag en veel andere types van allergieën zijn. De bijnieren hebben een variëteit aan nutriënten nodig inclusief vitamine A, C, E, pantotheenzuur en anderen om ze te helpen opbouwen. Ze hebben ook heel veel rust nodig.

TOXISCHE METALEN EN TOXISCHE CHEMICALIEËN

            Ofschoon de bijnieren er vaak bij betrokken zijn kunnen toxische metalen en toxische chemicaliën vaak uit zichzelf allergische reacties veroorzaken. Ze zijn verantwoordelijk voor veel gevallen van voedselvergiftiging bijvoorbeeld. Ze kunnen ook vele andere types allergische reacties veroorzaken van het hooikoortstype tot veel ernstigere reacties die door medicijnen veroorzaakt worden bijvoorbeeld.
            Behalve toxines uit onze leefomgeving produceren de meeste mensen toxines in hun darmen door inadequate spijsverteringssappen of een verkeerd dieet. Eiwitten die niet goed verteerd worden rotten bijvoorbeeld in de darmen. Dit produceert zeer toxische substanties die in de lever opgenomen worden.
            Een andere bron van toxiciteit zijn in sommige gevallen toxines die te wijten zijn aan chronische infecties. Deze produceren wat men endotoxines en/of exotoxines noemt. Algemene plaatsen van acute en chronische infecties zijn oren, tanden, sinussen, keel, bronchiën en veel meer. Sommige van de symptomen van een infectie kunnen in feite de reacties van het lichaam op deze toxines zijn.
            Het reageren op al die toxines voegt uiteindelijk ook toe aan de uitputting van de bijnieren. Zo kunnen toxinen tot een andere oorzaak voor allergische reacties leiden, zwakke bijnieren.

ALLERGIEËN EN CELDOORLAATBAARHEID
            Een andere oorzaak voor allergieën is een overmatige doorlaatbaarheid van de darmen en in feite van alle cellen. Doorlaatbaarheid betekent het gemak waarmee chemicaliën in en uit kunnen gaan. Wanneer de cellen te doorlaatbaar zijn kunnen vreemde substanties naar binnen komen en ernstige allergische reacties veroorzaken.
            Dit is een slecht begrepen oorzaak van allergieën maar eentje die erg belangrijk is. Voldoende calcium, koper, zink en andere mineralen zijn erg belangrijk om overmatige celdoorlaatbaarheid te voorkomen. Vetzuren en in het bijzonder Omega-3 vetzuren spelen ook een belangrijke rol bij celmembraandoorlaatbaarheid. Bioflavonoïden zoals rutin, hespirdan, quercetin en vele anderen helpen de celwanden versterken door hun antioxidante werking en andere eigenschappen. Al deze nutriënten kunnen daarom een rol spelen bij allergiepreventie en correctie.
            Overmatige celdoorlaatbaarheid komt vaak voor bij snelle oxideerders. Dit zijn de mensen bij wie calcium- en magnesiumlevels in de weefsels laag zijn in relatie tot hun haarnatrium-, en kaliumlevels. Deze groep betreft o.a.meest kleine kinderen. Daarom hebben kleine kinderen vaak huidreacties zoals galbulten, dermatitis, eczeem en andere huidproblemen. Ze kunnen ook voedselallergieën hebben ofschoon deze te wijten kunnen zijn aan een overmatige doorlaatbaarheid van de darmwand.
            Snelle oxideerders hebben soms ook een andere reden voor ernstige reacties. Ze hebben weinig of geen bijnierreserves. Dit betekent dat de bijnieren in een constante staat van overmatige hormoonproductie verkeren. Cortisol helpt in het bijzonder allergische reacties te reduceren of zelfs te stoppen. In het metabolische type  van de snelle oxideerder scheiden de bijnieren al te veel hormonen af met weinig in reserve. Wanneer er een stressvolle situatie ontstaat is er geen reservevoorraad om te stressor te keren en een ernstige reactie kan ontstaan. De combinatie van lage celdoorlaatbaarheid en lage bijnierreserves kan af en toe een fatale allergische reactie veroorzaken, zoals die in astmatische aanvallen voorkomen.

VOEDSELALLERGIEËN
            Reacties op voeding zijn zeer gewoon en hebben een verschillend aantal oorzaken. We hebben de diabalans van de bijnieren, overmatige celdoorlaatbaarheid en de aanwezigheid van toxines al besproken. Maar reacties op voeding kunnen ook te wijten zijn aan de nutriënten zelf of andere chemicaliën in het voedsel. De nutriënteninhoud van het voedsel zelf kan in sommige gevallen de lichaamschemie ernstig van slag brengen hetgeen tot krachtige reacties leidt.
            Het meest algemene voorbeeld hiervan is misschien wel de consumptie van suiker. Suiker verlaagt calcium, verhoogt insuline en plaatst een extra stress op de bijnieren. Het heeft veel andere effecten op het lichaam behalve deze. De combinatie van deze effecten veroorzaakt in sommige mensen ernstige reacties die ook het gedrag zouden kunnen beïnvloeden, huiduitslag, opvlamming van infecties en veel meer.
            Een andere algemeen voorbeeld is de allergische reactie op melk bij veel mensen. Het lichaam van veel mensen kan geen lactose of melksuiker verteren. Als gevolg daarvan fermenteert het of veroorzaakt het andere schadelijke chemische reacties die krampen en zelfs depressie veroorzaken. Een ander algemeen voorbeeld zijn reacties op kleurstoffen, smaakstoffen, conserveringsmiddelen en andere vreemde, toxische stoffen die tegenwoordig in veel kant en klare voeding gevonden worden. Deze kunnen ook substantiële reacties veroorzaken. De reactie op MSG (monosodiumglutamaat) komt bijvoorbeeld vaak voor als een hoofdpijn die als een band om het hoofd knelt.
            Voedselreacties kunnen simpel te wijden zijn aan de nutriëntinhoud van het voedsel. Een voedingsproduct dat hoog is in koper, zoals chocola, kan de lichaamschemie schadelijk beïnvloeden bij sommige mensen. Andere mensen hebben er geen last van en kunnen zich er zelfs beter door voelen als ze de nutriënten die erin zitten nodig hebben.
            Andere oorzaken voor voedselreacties zijn eten wanneer je moe of boos bent, onvoldoende kauwen van het voedsel, te veel drinken tijdens de maaltijden hetgeen maagzuur verdunt, te snel eten, te veel eten en andere slechte eetgewoonten. Voedsel dat te lang of te kort gekookt is kan ook reacties veroorzaken bij gevoelige mensen. Daarom moet je altijd voorzichtig zijn en in het bijzonder wanneer je in een restaurant of een fast-foodplaats eet. Men weet niet wat er in het eten zit bij deze instellingen en het meeste is niet zo goed voor je.
            Voedselreacties kunnen een breed scala aan symptomen veroorzaken. Veel daarvan hebben niets te maken met de maag of de darmen en zijn hoofdpijnen, vermoeidheid, depressie, krampen, pijnen in de gewrichten, huiduitslag en andere en zij tasten alle organen aan, niet alleen maagenzymtekorten, verkeerde darmflora, darminfecties, parasieten en leaky gut syndroom (doorlaatbare darm). Nutriënttekorten en een overmaat aan toxische metalen voegen vaak toe aan voedselreacties doordat zij de enzymproductie verstoren en de gezondheid van de darm aantasten.      
            De meeste mensen zouden baat hebben bij kwaliteitsvoeding, betere eetgewoonten en spijsverteringsenzymen tenzij hun lichaamschemie beter in balans is. Er ontstaat vaak een vicieuze cirkel wanneer een verslechterde vertering verminderde opname van nutriënten veroorzaakt hetgeen op zijn beurt weer nog ergere verteringsproblemen veroorzaakt. Een aantal jaren op een uitmuntend dieet met voedingssupplementen zijn nodig om deze cirkel te doorbreken.
            Vaak zijn detoxificatieprocedures, zoals saunas, nodig om toxische substanties, die jarenlang opgebouwd zijn door een verstoorde vertering, te verwijderen .
           

WAT TE DOEN BIJ ALLERGIEËN
            Conventionele therapie voor allergieën
. Symptomatische medicaties zoals antihistamines en nieuwere medicijnen werken voor sommige mensen. Ze pakken niet de diepere oorzaken aan en kunnen schadelijke bijwerkingen hebben. Het gebruik van cortison zou het beste vermeden kunnen worden vanwege ernstige bijwerkingen. Neutralisatietechnieken zoals allergie-injecties of nieuwere technieken zoals NAET zijn beter dan medicijnen maar corrigeren niet nutriënttekorten en metaaltoxiciteit.

            Voedingssupplementen. Eenvoudige voedingssupplementen die voedselallergieën in bedwang kunnen houden zijn bijenpollen, mangaan, vitamine C, vitamine A, bioflavonoïden, essentiële vetzuren en kruiden zoals brandnetel. Supplementen helpen de bijnieren te versterken, verminderen celdoorlaatbaarheid of werken als een antihistamine.

            Stress Reductie. Het reduceren van stress helpt over het algemeen heel veel. Stress kan van veel bronnen komen van binnen en van buiten het lichaam.  Wanneer er een zeker niveau bereikt is kunnen de bijnieren niet langer goed reageren en allergieën zijn het resultaat. Daarom kan iedere therapie en activiteit die stress van welke bron dan ook vermindert ook allergieën verminderen. Hier zijn een paar specifieke voorbeelden.

            Leefstijl. Voldoende rust en slaap zijn zeer belangrijk. De meeste allergielijders zijn moe. Vermoeidheid is vaak een teken van bijnierinsufficiëntie. Meer dan genoeg ontspanning en rust in een schone, goed geventileerde ruimte helpt stress en vermoeidheid verminderen.
            Matig oefenen en diepe ademhaling kunnen helpen. Overmatig oefenen verzwakt de bijnieren en maakt allergieën en astma uiteindelijk erger. Rennen of fietsen langs drukke snelwegen kan gezond lijken maar het stelt de persoon bloot aan schadelijke uitlaatgassen.
            Emoties hebben een krachtig effect op klieractiviteit. Angst, zorgen, boosheid en andere negatieve emoties voegen stress toe aan het lichaam. Positieve, inspirerende, opbeurende gedachten reduceren stress.
            Chronische infecties zoals candida albicans, geïnfecteerde tanden, oor-, of sinusinfecties verzwakken het lichaam en moeten geëlimineerd worden om sommige allergieën te stoppen.
            Allergische voedingsmiddelen uit het dieet verwijderen helpt vaak om alle allergieën te reduceren.De meest algemene boosdoeners zijn tarwe, melkproducten en suiker in alle vormen. Sappen bevatten vaak overmatig veel suikers die bloedsuikers verstoren en de bijnieren verzwakken. Ontspannen, regelmatige, vers gekookte maaltijden in een rustige omgeving helpen ook zeer goed.

Ontgifting. Dit is vaak een sleutelaspect van een compleet genezingsprogramma. De enige meest krachtige methode voor ontgifting is een therapieprogramma met een infraroodlampsauna
            Andere ontgiftingsprocedures zijn colonirrigatie, koffieklisma's, voetreflexzonetherapie enz.
 HET LICHAAM OPNIEUW OPBOUWEN

            
Een compleet gezondheidsprogramma is de beste manier om allergieën voor goed te stoppen. In veel gevallen zijn het eenvoudig verbeteren van het dieet en leefstijl en het weglaten van bepaalde voedingsmiddelen en chemicaliën niet voldoende Trachten allergiesymptomen te onderdrukken met verschillende remedies, natuurlijke of anderszins, kan de ontwikkeling van ernstigere condities maskeren.
            Het opnieuw opbouwen van de gezondheid vergt meer werk en tijd, maar wanneer het op de juiste manier gedaan wordt geeft het langdurige resultaten. Het geeft ook veel gezonde bijwerkingen zoals verbeterde energie en weerstand tegen ziekten.
            Het doel van heropbouw is 30 tot 40 verschillende nutriënten aan te vullen, de circulatie te verbeteren, de belasting met toxische metalen te verminderen en chronische infecties te verwijderen. Het houdt in de activiteit van bijnieren en schildklier die de ontstekingsremmende (antiallergene) corticosteroïde hormonen produceren te verbeteren.
            Spijsvertering en leveractiviteit hebben vaak versterking nodig  Toxische metalen moeten door fysiologische mineralen in enzymbindingsplaatsen vervangen worden. Ontgifting kan het gebruik van sauna's en colonirrigatie zijn om de activiteit van deze vitale organen te verbeteren. Andere natuurlijke therapieën kunnen ook nodig zijn om structurele en energetische disbalansen te corrigeren. 
            Ik raad ten zeerste aan om de lichaamschemie op te bouwen. Er is haarmineraalanalyse voor nodig om de lichaamschemie vast te stellen en een programma van dieet en supplementen te begeleiden. Er zijn een paar jaar van ijverig werken en ontgifting voor nodig. Het is zeer de moeite waard. Wanneer men bereid is om deze stappen te nemen dan kunnen de meeste allergieproblemen voorgoed opgelost worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten