dinsdag 3 april 2012

Pyrolurie of HPUPyrolurie (HPU), Een Aangeboren Fout

Deze aandoening heeft te maken mat een abnormale productie van een groep lichaamschemicaliën die pyrrolen heten.  Pyrrolen zijn een waardeloos bijproduct van hemoglobinesynthese. Bij de meeste mensen circuleren er weinig tot geen van deze pyrrolen in hun lichamen. We weten dat door pyrrolenlevels te meten die door de urine uitgescheiden worden. Sommigen van ons zijn echter niet zo gelukkig.
Pyrrolen Zijn abnormaal hoog in ongeveer:
  • 30% mensen met schizofrenie
  • 40% van mensen met psychiatrische problemen
  • 11% normale mensen
  • 25% verstoorde kinderen
  • 40% alcoholisten
Pyrrolen beschadigen ons door te binden met aldehyden overal in ons lichaam en de uitscheiding ervan te veroorzaken samen met de pyrrolen. B6 (pyridoxine) dat een aldehyde is wordt systematisch verwijderd van de plaatsen waar het nodig is en een ernstig B6 tekort is het resultaat. Net zo schadelijk is het verdere roven dat gedaan wordt door de combinatie van B6 en pyrrolen. Samen zoekt dit duo zink uit en hecht zich daaraan en zo worden beide essentiële natuurlijke chemicaliën (B6 en zink) prompt in de urine gedumpt. 
Het verlies van B6 en zink is een psychiatrische catastrofe. Er ontwikkelen zich vele, ogenschijnlijk ongerelateerde, symptomen. Onze interesse in pyrolurie is dat het symptomen van innerlijke spanning en aanvallen van uitputting en angst veroorzaakt die terug te voeren zijn tot de kindertijd of de tienerjaren. Zonder de juiste identificatie hebben mensen met pyrolurie de neiging om langzaam maar zeker eenlingen te worden om stressvolle situaties te vermijden. Hun leven wordt een voortdurende worsteling om zichzelf te beschermen tegen te veel emotionele en fysieke stress.

Heb Jij Pyrolurie?

Een verkorte versie van de Pyrolurie Screening Test die je kunt vinden in het boek van Joan Mathews "Depression Free, Naturally"  kun je hieronder zien. Als je antwoord op verschillende van de onderdelen positief is, dan wil je misschien wel de hele versie in het boek consulteren. Het doel van de test is je te helpen lichamelijke en neurologische symptomen te identificeren die ontwikkelen door het verlies van grote hoeveelheden B6 en zink. B6 is het co-enzyme (hetgeen betekent dat het absoluut essentieel is) in meer dan 50 enzymatische reacties in de hersenen waar aminogroepen getransformeerd of overgedragen worden. B6 speelt een belangrijke rol in de balans van je zenuwstelsel. Het is nodig om eiwit als energie te gebruiken. Zonder B6 raakt dopamine en serotonine in de hersenen op hetgeen een voortdurende angstigheid en depressiviteit veroorzaakt. B6 remt de conversie van pyruvaat naar melkzuur. Verhoogd melkzuur veroorzaakt angstigheid.
Een tekort aan zink resulteert ook in multipele problemen. De hersenen gebruiken ten minste 60 zinkenzymen dus een tekort aan zink heeft een aanmerkelijk effect op gemoedstoestanden. Angstige bezorgdheid en depressiviteit zijn gezien bij mensen die een zinktekort ontwikkelen door intraveneuze voeding. Deze patiënten ervoeren onmiddellijke verlichting nadat zink werd toegediend.

Zink speelt een hoofdrol bij het functioneren van ons immuunsysteem en de ontwikkeling en functioneren van onze hersenen. Een tekort betekent een slechte groei en een gebrekkige seksuele ontwikkeling.  We zullen aan een groot aantal "emotionele" problemen lijden: geïrriteerdheid, vermoeidheid, apathie, amnesie, depressiviteit, evenals een slechte eetlust en een slecht smaak- en reukgevoel. In de laatste tien jaren hebben meer dan 50 berichten in professionele tijdschriften de link tussen anorexia nervosa en onbeschikbaarheid van zink vastgesteld. Zink heeft de taak om toxische metalen uit onze hersenen te verwijderen, in het bijzonder koper, lood, cadmium en kwik. Zonder dat zink dit doet resulteren hoge koperlevels in paranoia, gewelddadig gedrag, stemmingswisselingen en schizoïde gedrag. Hoog lood leidt tot leermoeilijkheden en gedragsproblemen. Kwiktoxiciteit resulteert in angstige bezorgdheid, emotionele labiliteit, overdreven reacties en slapeloosheid. Verhoogde cadmiumlevels veroorzaken hyperactiviteit, hallucinaties en toxiciteit van het centrale zenuwstelsel.
Het handhaven van adequaat B6 en zink in onze lichamen is een absolute MUST! Het is gemakkelijk te zien hoe hun continue vernietiging een normaal menselijk wezen in een emotioneel wrak kan veranderen. De geleidelijke veranderingen in de meer dan honderd lichaamssystemen eisen hun tol op met het verstrijken der jaren. Nu heb je de gelegenheid om voor jezelf de mogelijkheid te onderzoeken of pyrolurie de oorzaak kan zijn van jouw voortdurende angstige bezorgdheid. Als je hoog scoort bij de test heb dan goed moed. PYROLURIE is omkeerbaar. De belangrijke taak is het te identificeren. 

Score van de test: Circulerende levels pyrrolen kunnen enigszins verhoogd zijn of ernstig abnormaal. In alle gevallen gaan deze levels nog meer omhoog als de persoon met pyrolurie onder stress staat. Als je B6 en zinkdeficiënt bent zul je jezelf gemakkelijk herkennen in sommige van de volgend symptomen. Als je 7 of meer scoort dan is het de moeite waard om de volledige versie van de pyrolurie prescreen te raadplegen die gevonden wordt in het boek Depression Free, Naturally  of om een labtest te laten uitvoeren voor pyrolurie en te beginnen met de noodzakelijke biochemische reparatie.

HRC Pyrolurie Presceening Test (Verkorte Versie )
Copyright © 1999 Health Recovery Center
 Ja Nee

 ____ ____
 1. Verbrandde je snel in de zon toen je jong was? Heb je de lichtste huid en haar in je familie?
  ____ ____
2. Herinner je je slecht je dromen of je nachtmerries?
  ____ ____
3. Wordt je, naarmate je ouder wordt, steeds meer een eenling? Vermijd je stress van buitenaf omdat het je emotionele balans verstoort?
  ____ ____ 
4. Heb je je angstig bezorgd en bang gevoeld sinds je kinderjaren en voelde je een boel innerlijke spanning? Verberg je deze gevoelens meestal voor anderen?
   ____ ____
5. Zijn je ogen gevoelig voor zonlicht?
   ____ ____
6. Heb je vaak verkoudheden of infecties of onverklaarbare kiltes of koortsen?
   ____ ____
7. Zitten er witte vlekjes op de nagels van je vingers of heb je witte op papierdunne nagels? Ben je een nagelbijter?
   ____ ____
8. Heb je striae op je huid? 
   ____ ____
9. Heb je of had je, voordat je een beugel kreeg, voortanden in de bovenkaak die te dicht op elkaar stonden?
   ____ ____
10. Geef je er de voorkeur aan om niet te ontbijten, of ben je zelfs licht misselijk 's ochtends?
   ____ ____
11. Heb je een slechte eetlust, een slechte smaak of reuk?
   ____ ____
12. Heb je ooit pijn in de bovenbuik? Kreeg je als kind "steken" in de zij als je rende?
   ____ ____
 13. Voel je je niet op je gemak bij vreemdelingen?
   ____ ____
14. Kraken je knieën of zijn de pijnlijk? (slechte formatie van kniekraakbeen)
   ____ ____
15. Overreageer je op tranquillizers, barbituraten, alcohol of andere medicijnen? (een beetje produceert een krachtige respons.)
   ____ ____
 16. Stoort het je om in een restaurant in het midden van de zaal te zitten?
   ____ ____
17. Heb je koude handen en/of voeten?
   ____ ____
18. Heb je de neiging om afhankelijk te worden van één persoon om wie je je leven heen bouwt? 
Een familieaangelegenheid

Pyrolurie komt in families voor. Als je pyrolurie hebt zal dezelfde angst en slechte stressrespons ook bij andere familieleden voorkomen. Zij kunnen ook lijden aan vermoeidheid , misselijkheid , gevoeligheid, kouwelijkheid, anemie, slecht herinnering van dromen en zelfs suïcidale depressiviteit.
Ondanks de last van deze aangeboren innerlijke spanning is er hoge graad van creativiteit opgemerkt bij de meeste personen met pyrolyrie. Veel grote mensen in de geschiedenis hebben tekenen van pyrolurie vertoond. I heb persoonlijk gecorrespondeerd met een paar brijante onderzoekers die zichzelf identificeerden als zijnde pyroluriepatiënten. Pfeiffer citeert twee bekende personen die grote wetenschappelijke en literaire bijdragen hebben geleverd  maar hun privé-levens laten vele rode vlaggen zien van pyrolurie. Charles Darwin en Emily Dickenson bezaten grote creativiteit, maar verkozen zichzelf te isoleren van de wereld voor dat ze dertig waren. Toen ze jonger waren genoten ze van vrienden en feesten, maar naarmate de jaren verstreken werden ze teruggetrokken en verkozen ze om hun vrienden helemaal te vermijden behalve door correspondentie. Beiden onderhielden een “veilige” omgeving voor zichzelf en hun werk terwijl ze iedere vorm van stress van buitenaf vermeden. Zij deelden een sterkte afhankelijkheid van hun families en hadden beide het geluk van beschermende vaders. Ieder verandering van routine ig intrusie van iemand van buiten de familie veroorzaakte stress. Darwin leed aan misselijkheid en braken evenals een verlammende vermoeidheid en verblindende hoofdpijnen. Beiden leden aan vlagen van depressie, nerveuze uitputting verlammende vermoeidheid en ernstige innerlijke spanning. Emily"s ogen raakten zo gevoelig voor daglicht dat ze niet langer kon lezen. Hun handschrift verslechterde aanzienlijk naarmate de stress van de jaren zijn tol opeiste. Ik verwacht dat zowel Dickenson als Darwin gevaarlijk deficiënt in B6 en zink getest  zouden zijn.
De meest mensen met pyrolurie die Depression Free, Naturally lezen zijn niet gedwongen tot afzondering door de stress en spanning van het leven. Ze hebben eerder een baan en zijn aardig goed in het verbergen van hun vlagen van innerlijke spanning voor anderen.

De Signalen en Symptomen

Ik heb geobserveerd dat mensen met pyrolurie in het algemeen sterke, beschermende echtgenoten uitkiezen. Vaak zal een man met een oudere vrouw trouwen, meer een moeder dan een echtgenote. Deze voorkeur verandert wanneer zij hun normale gevoel van welbevinden terugwinnen door biochemisch herstel.  Zij geven de voorkeur aan een dieet met weinig eiwitten of een vegetarisch dieet, omdat ze niet in staat zijn om eiwitten goed te verdragen zonder B6 en zink. Zij hebben een bleke huid als er weinig B6 en zink aanwezig is om de pigmentkleuring van huid en haar te produceren. Een blank iemand met pyrolurie kan het uiterlijk van een Chinese pop hebben. Een Afrikaans iemand met pyrolurie zal de lichtste huid in zijn familie hebben. Ze zijn vaak gevoelig voor infecties en kunnen onverklaarbaar koudeaanvallen en koorts opmerken doordat hun immuunsysteem niet goed werkt.  Mensen met pyroluria eten vaak geen ontbijt omdat ze er geen eetlust voor hebben en ze kunnen ook ochtendmisselijkheid hebben. Wagenziekte komt vaak voor. De bovenste kaakboog is smal waardoor de tanden te dicht op elkaar staan. Zink tekort  veroorzaakt ook slecht tandemaille. Pyorrhea (periodontisis) door teruggetrokken tandvlees is ook een teken van zinktekort. De vingernagels kunnen opaque wit zijn of witte plekjes hebben. De dunheid van de nagels in combinatie met hun angstige bezorgdheid produceert nagelbijters. Zonder zink scheurt de huid eerder dan dat die rekt waardoor er plaatsen met striae ontstaan. Er kan een zoete, fruitachtige odeur  zijn aan hun adem en transpiratievocht (trans-3-methyl-2-hexanoic acid), in het bijzonder als ze gestresst zijn of koorts hebben. Hun bijnieren, die uitgeput zijn door stress, kunnen gevoelig zijn en pijn veroorzaken in hun bovenste linker kwadrant.
Depressiviteit is net zo algemeen als vermoeidheid. Als het gebrek aan zink toxische koperlevels in de hersenen laat ontstaan dan kan er hyperactiviteit, paranoia en zelfs hallucinaties optreden.Met hoge innerlijke spanning leven veroorzaakt bij sommige mensen met pyrolurie dat zij gemakkelijk geïrriteerd raken en zelfs gewelddadig wanneer zij overstresst worden. Herinnering van dromen is zelden totdat er genoeg B6 verplaatst is in de hersenen. Tryptofaan kan niet zonder B6 afgebroken worden tot serotonine. Zonder voldoende serotonine zal er een grillig slaappatroon zijn en voortdurende geïrriteerdheid.

Uitgeputte Bijnieren

Een bijproduct van een leven met pyrolurie is de geleidelijke uitputting van je bijnieren door een leven lang te moeten omgaan met voortdurende stress. Over de jaren eist de frequente uitstoot van adrenaline in antwoord op angst zijn tol op. Langzaam maar zeker hebben de bijnieren niet meer de kracht om goed te reageren.  Deze conditie, die hypoandrenocorticisme heet, hindert of vernietigt de capaciteit van de bijnieren om je te beschermen tegen stress. Het voegt ook toe aan emotionele instabiliteit.
Een totale 17-ketosteroiden urine test kan laten zien hoeveel schade er is aangericht. De volgende belangrijke stap is het opbouwen van de bijnieren en hiervoor is soms wat geduld vereist. Als je je pyrolurie corrigeert en ook het instorten van je bloedsuikers naar lage levels (hetgeen de uitscheiding van veel adrenaline uitlokt) dan zul je je bijnieren een kans geven te rusten en te genezen. De ruwe stoffen die je bijnieren gebruiken om zich op te bouwen zijn vitamine C en pantotheenzuur (vit B5). De vroegere Amerikaanse Indianen hadden de gewoonte om de bijnieren van dieren te eten gedurende de koude winters om in een rijke bron van vitamine C te voorzien.
BELANGRIJK ADVIES: Besluit nu om helemaal te stoppen met het gebruik van alle vormen van cafeïne. Het drinken van cafeïne om je bijnieren te forceren om hun kleine voorraad adrenaline uit te pompen creëert een illusie van energie en lijkt erg op het slaan van een stervend paard! Je bijnieren hebben een grote herstellingskracht als je ze alleen maar in de gelegenheid stelt om te rusten.

De Behandeling van Pyrolurie

Personen met pyrolurie reageren heel snel op een behandeling met voedingssupplementen. Ik heb gezien dat er binnen een week een opmerkelijke verbetering is en dat er vaak een substantieel herstel optreedt binnen 3 â 6 maanden. De behandeling gaat echter gedurende hun leven gewoon door.

De HRC Pyroluria Formula bevat nog de volgende essentiële nutriënten behalve B6 (pyridoxine) en zink:
Phosphatidyl 5 Phosphate (P-5-P): is de metaboliet die B6 wordt. Soms verloopt die eerste conversie (van B6 naar P-5-P) foutief, dus is het verstandig om beide vormen te nemen. P-5-P staat ook een hogere intake van B6 toe zonder dat er een toxisch niveau bereikt wordt (prikkeling of dood gevoel in vingers en tenen.)
Mangaan: is opgebruikt en zal, wanneer het niet aangevuld wordt, verder gereduceerd worden door het gebruik van zink. Mangaan is nodig voor het suiker eiwitmetabolisme en voor de ontwikkeling van kraakbeen en gewrichten. Het speelt een rol in het voorkomen van depressiviteit en bij het afgeven van choline aan de geheugentransmitter, acetylcholine.
Waarschuwing: Bij personen boven de 40 kan mangaan de bloeddruk verhogen. Als dit gebeurt dan moet de dosering gestopt worden totdat de bloeddruk weer normaal is.
 Magnesium: De inname van grote hoeveelheden B6 kan een tekort aan magnesium veroorzaken. Dr. Bernard Rimland heeft ontdekt dat de toevoeging van magnesium aan B6 bijwerkingen zoals hypergevoeligheid, geïrriteerdheid en onwillekeurig urineren voorkomt wanneer je de helft van de hoeveelheid B6 neemt.
(B3) Niacinamide: Omdat het lichaam genoeg B6 moet hebben om niacine uit tryptofaan te maken zie je vaak een tekort aan niacine bij mensen met pyrolurie hetgeen pellagra- achtige symptomen veroorzaakt.  Dr. Abram Hoffer heeft gezien dat het supplementeren van niacine waardevol is bij een snel herstel. Wij gebruiken de niacinamidevorm. Het is superieur aan niacine voor het verlichten van angst omdat niacine niet zo gemakkelijk tot de hersenen kan binnendringen als niacinamide.
Vitamine C en Pantotheenzuur:  Zijn anti- stressnutriënten  die nodig zijn om de bijnieren op te bouwen die uitgeput zijn door het leven met de voortdurende spanning die door pyrolurie veroorzaakt wordt. Zonder dit herstel is het bijna onmogelijk om de vermoeidheid en zwakte die je ervaart op te lossen.

De Vernietigende Werking van Stress

Mensen met pyrolurie leven met het gevaar van het terugvallen in een episode van ziekte wanneer zij ernstig gestresst zijn. Dit kan een auto-ongeluk zijn , een gestrand huwelijk, het verlies van een geliefde of enige andere belangrijke gebeurtenis die angst veroorzaakt. Ik heb gezien dat de lablevels kryptopyrrolen verdubbelden door zulke onvermijdelijke stress. Wanneer je dit van tevoren weet dan zul je er klaar voor zijn om, als het nodig zou zijn, je intake van nutriënten te verhogen (in het bijzonder B6 en zink) en jezelf op elke mogelijke manier in te dekken om de effecten van de angstigheid op je hyperreactieve chemie af te stompen.
De HRC Pyroluria Formula zal de verhoogde pyrrolen verlagen in je labtesten. Werk met je arts om vooruitgang te monitoren en de doseringen aan te passen waar nodig.

To order the HRC Pyroluria Formula 
(6 week supply includes schedule)
       Bio-B6
       Pyridoxal 5′ Phosphate
       Bio-Zinc (Reacted)
       Manganese (Reacted)
       Magnesium (Reacted)
       B-3 (Niacinamide)
       B-5 (Pantothenic Acid)
       Bio Ester C

Geen opmerkingen:

Een reactie posten