dinsdag 8 november 2011

Wat zijn goitrogenen en in welke voedingsmiddelen worden ze gevonden?


Introductie 
Goitrogenen zijn natuurlijk voorkomende stoffen die de schildklierfunctie kunnen verstoren. Goitrogenen kregen hun naam van de term “goiter” ofwel “krop” in het Nederlands, hetgeen een vergroting van de schildklier inhoudt. Wanneer de schildklier moeite heeft met het maken van schildklierhormoon kan die vergroten. Dit is de manier waarop de schildklier probeert te compenseren voor deze inadequate hormoonproductie. "Goitrogenen" kunnen, net als andere omstandigheden die een krop veroorzaken, moeilijkheden veroorzaken voor de schildklier om zijn hormoon te maken. 

Voedingsmiddelen die goitrogenen bevatten 
Er zijn twee algemene categorieën voedingsmiddelen die in verband gebracht zijn met een verstoorde schildklierhormoonproductie bij de mens: voedingsmiddelen van soja en crucifere groenten. Verder zijn er een paar andere voedingsmiddelen die niet bij deze categorieën horen – zoals perziken, aardbeien en gierst – die ook goitrogenen bevatten. De tabel hieronder laat een ijst zien van voedingsmiddelen die goitrogenen bevatten. 

Voedingsmiddelen van soja 
Tot de categorie van de voedingsmiddelen van sojabonen behoren sojabonen zelf evenals soja-extracten en voedingsmiddelen die gemaakt zijn van soja, inclusief tofu en tempeh. Terwijl sojavoedingsmiddelen vele algemene ingrediënten bevatten zijn het de isoflavonen die de soja die in verband gebracht worden met een verminderde schildklierhormoonoutput. Isoflavonen zijn natuurlijk voorkomende stoffen die tot de familie van de flavonoïden van nutriënten behoren. Flavonoïden, die in vrijwel alle planten gevonden worden, zijn pigmenten die planten hun verbazingwekkende hoeveelheid aan kleuren geven. De meeste onderzoeken in de gezondheidswetenschappen hebben zich geconcentreerd op de goede eigenschappen ven flavonoïden, en van deze natuurlijk voorkomende phytonutriënten is herhaaldelijk aangetoond dat zij de gezondheid sterk ondersteunen. 
De link tussen isoflavonen en een verminderde schildklierfunctie is in feite een van de weinige factoren waardoor flavonoïde-inname als problematisch is aangemerkt. Isoflavonen, zoals genisteïne blijken de schildklierhormoonoutput te reduceren door een enzym te blokkeren dat thyroid peroxidase heet. Dit enzym is verantwoordelijk voor het toevoegen van jodium aan de schildklierhormonen (bij schildklierhormonen worden gewoonlijk drie of vier jodiumatomen toegevoegd aan hun structuur om correct te kunnen functioneren). 

Crucifere groenten 
Een tweede categorie van voedingsmiddelen die in verband gebracht wordt met een verstoorde schildklierhormonfunctie is de familie van de crucifere groenten. Voedingsmiddelen die tot deze familie behoren worden “cruciferen” genoemd en zijn broccoli, bloemkool, spruiten, kool, mosterd, knolraap, koolrabi en meiknolletjes. Isothiocyanaten zijn de categorie van stoffen in de cruciferen die in verband gebracht zijn met een verminderde schildklierfunctie. Net als de isoflavonen lijken isothiocyanaten de schildklierfunctie te reduceren door het blokkeren van schildklierperoxidase en ook door het verstoren van boodschappen die verzonden worden via de membranen van schildkliercellen. 

Voorbeelden van voedingsmiddelen die goitrogenen bevatten 
Crucifere groenten: · Broccoli· Spuitjes· Kool· Bloemkool· Boerenkool· Koolrabi· Mosterd· Knolraap· Meiknolletjes 

Gierst, Perziken, Pinda’s, Radijsjes, Sojaboon en sojaproducten, Spinazie, Aardbeien 

Goitrogenen en de gezondheid 
In de afwezigheid van schildklierproblemen is er geen wetenschappelijk bewijs dat suggereert dat goitrogenen de gezondheid negatief zullen beïnvloeden. Het tegenovergestelde is feitelijk waar: sojavoedingsmiddelen en crucifere groenten hebben een unieke nutritionele waarde en inname van deze voedingsmiddelen worden in veel wetenschappelijke studies in verband gebracht met een verminderd risico op ziekte. Dat is een van de redenen waarom we beide types van voeding tot de gezondste voedingsmiddelen ter wereld rekenen. 
Omdat zorgvuldig gecontroleerde wetenschappelijke studies over de relatie tussen goitrogeen voedsel en schildklierhormoondeficiëntie nog plaats moeten vinden, verschillen gezondheidstherapeuten enorm van mening over de kwestie of een persoon met schildklierproblemen en een duidelijke schildklierhormoontekort zijn inname van goitrogeen voedsel zou moeten beperken. De meeste therapeuten gebruiken woorden als “overconsumptie” of “excessief” om het soort goitrogen-inname te beschrijven dat een probleem zou zijn voor een persoon met een schildklierhormoondeficiëntie. Hier is het doel niet om goitrogeen voedsel te elimineren van het voedselprogramma, maar om de inname te beperken zodat die binnen redelijke grenzen valt. 
Het limiteren van goitrogeen voedsel is vaak meer problematisch met soja dan met cruciferen omdat soja verborgen zit in zoveel combinatie- en verpakt voedsel. Ingrediënten zoals textured vegetable protein (TVP) en isolated soy concentrate kan in voeding zitten waarvan je nauwelijks zou verwachten dat er soja in zit. 2-3 Maal een standaard portie crucifere groenten per week, en twee maal per week een portie tofu van ong. 100 gram wordt waarschijnlijk goed verdragen door veel mensen met een schildklierhormoondeficiëntie. Het is de moeite waard om te proberen deze twee voedingsmiddelen in één maaltijd te verwerken vanwege hun grote nutritionele waarde en vanwege het vele bewijs dat zij veel soorten gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. 

Het effect van koken op goitrogenen 
Ofschoon onderzoeksstudies op dit gebied beperkt zijn lijkt koken te helpen met het deactiveren van de goitrogene stoffen die in voedsel gevonden worden. Zowel isoflavones (die gevonden worden in soja) en isothiocyanaten (die gevonden worden in crucifere groenten) lijken hitgevoelig te zijn en koken lijkt de beschikbaarheid van de substanties te verlagen. In het geval van isothiocyanaten in crucifere groenten zoals broccoli wordt waarschijnlijk zoveel als een derde van deze goitrogene substantie gedeactiveerd als de broccoli in water gekookt wordt. 

Practische tips 
Ofschoon goitrogenen voor veel mensen geen gezondheidsprobleem lijken te geven kunnen sommige mensen die schildklierproblemen hebben door hun gezondheidsadviseurs geadviseerd worden om excessieve inname van voedsel dat deze stoffen bevat te limiteren. Omdat koken lijkt te helpen om de goitrogene stoffen te deactiveren lijkt het redelijk te concluderen dat stomen van crucifere groenten een goed plan voor mensen met een deficiënte schildklierhormoonproductie evenals het eten van tofu in de gekookte in plaats van in de rauwe vorm. 


Bron: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=george&dbid=47 


Persoonlijke noot 

Ik ben persoonlijk tegen het gebruik van soja een sojaproducten vanwege de genetische manipulatie en de mogelijke gezondheidsrisico’s die daardoor op kunnen treden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten