maandag 22 april 2013

Hypothyreoïdie


Hypothyreoïdie en de rol van armour thyroid, zeewier, oefening en meer.

Interview met Joseph Mercola over de meest recente opvattingen.

Door Mary Shomon

Dr. Joseph Mercola is an osteopathic physician, board certified in family medicine, who runs the Optimal Wellness Center, located outside Chicago in Schaumburg, Illinois. He has been trained in and practices both conventional and natural medicine, and writes a monthly column for a natural alternative medical journal (The Townsend Letter for Doctors and Patients) and has been interviewed on national and local news, including ABC’s World News Tonight with Peter Jennings.

Vraag: U hebt gezegd dat u het een groot verzinsel vindt dat er altijd een verhoogde TSH (thyroid stimulating hormoon) nodig zou zijn om de diagnose "hypothyreoìdie" te kunnen stellen. Allereerst, kunt u verklaren waarom u dit denkt? En ten tweede, waarom denkt u dat de conventionele artsen zo sterk vast lijken te houden aan deze mythe alsof het de enige manier is om hypothyreoïdie vast te kunnen stellen?

Antwoord: Ik zou willen zeggen dat meer dan 90% van de patiënten die ik diagnosticeer met een onderactieve schildklier een volkomen normaleTSH heeft. Zelfs met deze relatief ongevoelige test concludeerde een study, die eerder dit jaar werd gepubliceerd, dat 13 miljoen Amerikanen een ongediagnosticeerde schildklierziekte heeft. Ik denk dat het aantal wel 5x zo hoog zou kunnen zijn. Vanuit mijn perspectief gezien, hebben de meeste traditionele artsen al lang het lichamelijk onderzoek en hun diagnostische vaardigheden laten varen en lijken onwillig te geloven dat patiënten, die klagen over alle klassieke symptomen van hypothyreoïdie, echt hypothyreoïdie hebben als hun TSH normaal is.
Ze geloven liever een labtest dan de patiënt die tegenover hen zit. Ik denk dat dit verband houdt met het vertrouwen dat artsen stellen in de wetenschappers die de oorspronkelijke analyse hebben ontworpen. Ik denk dat dezelfde kwesties betrokken zijn bij de tegenzin van bijna alle traditionele artsen om natuurlijke schildklierhormonen te gebruiken als vervanging en bij hun volharding in het gebruik van synthetische hormonen.Dit is opmerkelijk in het licht van New England Journal of Medicine article dat verleden jaar heel duidelijk aantoonde dat natuurlijke hormonen sterk superieur zijn; in het bijzonder als het gaat om hersenfunctie en stemming.

Vraag: U hebt gezegd dat wanneer TSH boven 1,5 is er een grote kans is dat de schildklier niet werkt zoals het zou moeten. Kunt u uitleggen waarom u dat denkt?

Antwoord: Ik heb van honderden patiënten de symptomen aandachtig geanalyseerd en heb velen van hen hun basale lichaamstemperatuur laten opnemen. Er lijkt een sterke samenhang te zijn tussen deze drempelwaarde van een TSH hoger dan 1,5 en de diagnose hypothyreoïdie. De meeste patiënten die een TSH hebben die boven 1,5 ligt reageren goed op natuurlijke therapieën die, ofwel de schildklierfunctie verbeteren of die vervangen.

VraagWaarom denkt u dat vrij T3- en vrij T4-spiegels de enige nauwkeurige metingen van actieve schildklierhormoonlevels in het bloed zijn ? Waarom denkt u dat deze nauwkeuriger zijn dan TSH-metingen die door de meerderheid van conventionele artsen  als de standaardmeting gezien wordt?

Antwoord: De vrij T3- en vrij T4-spiegels vertegenwoordigen de actieve hormonen die in het bloed circuleren. De typische schildkliertesten: Totaal T4 en T3 zijn eigenlijk waardeloos en hadden al jaren geleden achtergelaten moeten zijn. Ik geloof dat vrij T3 en vrij T4 niet superieur zijn aan TSH maar dat ze samen met TSH gebruikt zouden moeten worden. Ik beweer dat de referentierange voor TSH inaccuraat is. TSH is een goed projectiescherm en het zal in feite de meeste gevallen van hypothyreïdie vaststellen wanneer de nieuwe waarden worden gebruikt. De waarde van vrij T3 en vrij T4 komen in het spel wanneer niemand secondaire en tertiaire hypothyreoïdie hoeft te diagnosticeren. Er zijn vormen van hypothyreoïdie, die veroorzaakt worden door disfunctie van de hypofyse of de hypothalamus. Deze komen veel minder vaak voor dan primaire hypothyreoïdie, maar ze vertegenwoordigen desalniettemin een aanzienlijk percentage van de individuen.

Vraag: U noemde dat voor mensen met lage T3-spiegels een combinatie van T4 en T3 het onvermogen om T4 in T3 om te zetten kan compenseren. U geeft meestal de voorkeur armour thyroid, een natuurlijk schildklierproduct dat gemaakt wordt van gedroogde klier van varkens.  Is er een reden dat u hier de voorkeur aan geeft boven Thyrolar, het synthetische T4/T3 combinatiemedicijn, of het toevoegen van Cytomel (synthetisch T3), of het toevoegen van een time released samengestelde T3, aan levothyroxine (Syntroid of Thyrax - synthetisch T4)?

Antwoord: Het is mijn ervaring dat de grote meerderheid van mensen (volgens observaties) het beter doen op natuurlijke hormonen dan op synthetische. Ik kan geen definitieve uitleg geven voor deze observatie. Het kan verband houden met het feit dat natuurlijk hormonen ook T1 en T2 bevatten. Er wordt weinig gezegd over deze vormen van schildklierhormonen, maar ze kunnen wat invloed hebben op de optimalisatie van de schildklierfunctie. Er zijn echter duidelijk individuen die gedroogde schildklierhormonen helemaal niet verdragen. Dan zou ik een combinatieproduct zoals Thyrolar gebruiken of levothyroxine (synthetisch T4) met Cytomel (synthetisch T3) combineren.

Vraag: U raadt aan om armour thyroidpillen te delen en ze twee maal daags te gebruiken. Kunt u uitleggen waarom u denkt dat dit bijzonder belangrijk is?

Antwoord: Armour thyroid is een combinatie van T3 en T4. T3-producten zoals Cytomel moeten twee maal daags genomen worden om in een stabiele concentratie schildklierhormonen te voorzien omdat het een veel korter halfleven heeft dan T4.

Vraag: U beschrijft iets als secondaire en tertiaire hypothyreoïdie, wanneer TSH lager dan 1,5 is en vrij T3 (en mogelijk ook vrij T4) lager dan normaal. In welk opzicht is dit anders dan primaire hypothyreoïdie? Zijn er verschillende oorzaken voor deze verschillende types van hypothyreoïdie?

Antwoord: Dit zijn vormen van hypothyreoïdie die niet direct te wijten zijn aan het falen van de schildklierfunctie. Traditionele gezichtspunten zouden deze aandoeningen als disfuncties van de hypofyse of de hypothalamus aanmerken. Er zijn echter veel meer algemene redenen hiervoor die op de eerste plaats meestal verband houden met de bijnieren. Mijn ervaring is dat bij de grote massa individuen met een schildklierprobleem volgens de nieuwe TSH-criteria van boven 1,5, dit in feite verband houdt met bijnierinsufficiëntie. Andere oorzaken voor schildklierdisfunctie kunnen in verband gebracht worden met een storing van het vermogen van het lichaam om T4 om te zetten in T3 (de actieve vorm van schildklierhormoon). Dit staat over het algemeen in verband met lage DHEA-spiegels. Men moet echter zeer voorzichtig zijn DHEA te gebruiken zonder eerst de spiegels van andere hormonen te meten, in het bijzonder testosteron. DHEA, gegeven in supplementvorm kan duidelijk meer schade dan goed opleveren als het niet nodig is.

Ik denk dat de beste manier om deze hormonale disbalansen te analyseren is door speekseltesten, uitgevoerd door een goed laboratorium.

Ik heb het testen nuttig gevonden om mezelf te diagnosticeren met een milde vorm van hypothyreoïdie. Mijn TSH was lager dan 1,5, maar mijn voornaamste symptoom was een ernstige intolerantie voor de kou van de winters in Chicago die over de jaren langzaamaan steeds kouder werden. Toen ik eenmaal op sublinguale DHEA en pregnenolone overging, had ik geen last meer van de kou, alleen nog van het gebrek aan zonlicht tijdens de winter.

Vraag: Zijn er speciale supplementen waarvan u denkt dat de meeste mensen met hypothyreoïdie gebruik zouden moeten maken?

Antwoord: Ik ben geen enorme fan van supplementen en ik moedig de meeste mensen aan om hun dieet te optimaliseren. Ik heb er een die ik al mijn patiënten laat volgen en het is een goede start. De veranderingen in de voeding helpt ze hun insulinelevels te stabiliseren die een grote invloed hebben op het normaliseren van de biochemie die normaal gesproken samengaat met ziekte.
Maar als specifieke aanbeveling voor hypothyreoïdie denk ik dat het beste supplement dat men waarschijnlijk bij voorbaat zou kunnen nemen een vorm van organisch jodium op reguliere basis zou kunnen zijn. Een eenvoudige manier om te zien of je jodium nodig hebt is om een stukje huid van het formaat van een 2-euromunt te verven met jodiumtinctuur. De bruine jodiumkleur zou tenminste 24 uur moeten houden. Hoe sneller het wordt geabsorbeerd hoe groter de jodiumdeficiëntie van het lichaam
De beste bron van organisch gebonden jodium die ik ken zijn niet-commercieel geoogste zeewieren. De dosis is ongeveer 5 gram per dag of ongeveer een ons per week. Met een pond zou je dan ongeveer twee weken doen. Radioactief jodium is een andere factor die de schildklier kan beschadigen, dus men moet de schildklier overstelpen met gezond jodium van een organische bron zoals zeewier.
De beste zeewieren worden met de hand geplukt en gedroogd en zijn meestal niet te krijgen in natuurwinkels. Dit zijn absoluut de beste vormen van mineralen die ik ken. Jammer genoeg runnen de mensen die dit produceren meestal kleine ondernemingen en maken hun producten niet overal bekend. Kelp uit de natuurwinkel kan helpen,  maar het hangt ervan af hoe het geoogst is en er is geen betrouwbare manier om dit uit te vinden. Dus ik verlaat me op zeewieroogsters die het wier met de hand plukken en het op betrouwbare wijze drogen, vrij van vervuiling.
Wanneer men al een schildklierprobleem heeft, is het onderwerp veel gecompliceerder. Het is moeilijk om algemene aanbevelingen te doen zonder de onderliggend oorzaak van de hypothyreoïdie van het individu 
te identificeren . Een van de meest algemene onderliggende oorzaken is psycho-emotionele stress die de bijnieren verstoren in hun goede werking. Wanneer de bijnieren eenmaal verstoord zijn, probeert de schildklier de uitgeputte bijnieren te compenseren en de schildklier verlies dan vaak zijn mogelijkheid om goed te functioneren. Ik heb vier psychotherapeuten in mijn centrum die aan dit onderwerp werken en die een zeer verfijnde methode gebruiken om het autonome zenuwstelsel weer in balans te brengen waarbij vele vormen van zeer gecompliceerde muscle testing. zijn opgenomen.
Kwik is een andere veel voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie. Amalgaamvullingen bestaan voor 50% kwik en ze zitten vlak bij de schildklier. Als een diagnostische test aangeeft dat kwik een probleem is, moeten de amalgaamvullingen verwijderd worden door een biologisch getrainde tandarts en vervangen worden door een vulling zonder metalen. Het kwik moet verwijderd worden. Ik heb samen met Dr. Dietrich Klinghardt een uitvoerig protocol geschreven hierover dat binnenkort gepubliceerd zal worden. Een korte samenvatting van het protocol kun je op mijn website vinden. short summary

Vraag: Wat denkt u over het "syndroom van Wilson," dat lichaamstemperatuur gebruikt als de enige diagnosemiddel en meestal alleen T3 als behandeling?

Antwoord: Allereerst heeft de traditionele geneeskunde de ziekte van Wilson (hepatolenticulaire degeneratie) aangetoond. Deze werd voor het eerst beschreven in 1912 als een probleem dat resulteert in de accumulatie van koper in de lever en in de hersenen. De ziekte van Wilson heeft te maken met een reductie van de opname van koper in zijn transporteiwit ceruplasmine. Dit resulteert in een koperdepositie in de cornea, hersenen en basale ganglia. Deze ziekte was er duidelijk eerder dan het syndroom van Wilson en ofschoon het syndroom van Wilson en de ziekte van Wilson verschillende namen zijn, geloof ik dat ze gelijksoortig zijn en het verbaast me dat iemand zo onbeschaamd kan zijn om een ziektesyndroom, dat zo gemakkelijk verward wordt met een goed gedefinieerde bestaande medische entiteit, naar zichzelf te noemen.
Sommigen hebben het commentaar gegeven dat zijn boek dat voor het publiek geschreven is een van de slechtste boeken is die gepubliceerd zijn op kosten van de schrijver, ofschoon zijn handboek voor artsen opvallend goed geschreven is en een paar zeer knappe argumenten ondersteunt die echter gebaseerd zijn op een paar valse veronderstellingen. Dr. John Lowe, beschrijft dit erg goed in zijn boek.
Het protocol van Wilson is zo gecompliceerd en tijdrovend om te volgen, dat er een zeer ongebruikelijke patiënt voor nodig is en meer tijd dan een arts zich gewoonlijk kan permitteren om enige kans te maken dat het correct wordt uitgevoerd. Jammer genoeg hebben massa's radeloze patiënten, die door de technocratie van de endocrinoloog- schildklierdeskundige onjuist behandeld zijn, in afwachting van iets beters, zich vastgeklampt aan de hoop die door het boek van dr. Wilson gegeven wordt.
Dat is hetgeen jij (Mary Shomon) aanbied op je fantastische website. Een kans om superieure alternatieven te leren voor het syndroom va Wilson i.p.v. die gecompliceerde en in het algemeen niet-effectieve benadering. Maar, ere waar ere toekomt, de gedachten over "compensatie"- effecten (en de verschillen daarin bij de verschillende patiënten) zijn bruikbaar en gebaseerd op goede logica en waarschijnlijk op een paar zeer scherpe klinische observaties. Deze ontwikkelingen zijn inderdaad gebruikelijk bij wat er gebeurt voordat een patiënt die T3 gebruikt stabiliseert en een bewustzijn van dit proces kan een bruikbare hulp zijn om tijd te besparen voor velen van ons die aanzienlijk veel tijd gespendeerd hebben om de benadering van Wilson te bestuderen.. Dat suggereert natuurlijk op geen enkele manier dat het "cycling protocol" van Wilson met enorme doses T3 ook maar op enige wijze verdienstelijk is of toegepast zou moeten worden.

Vraag: Een belangrijke klacht van mensen met hypothyreoïdie is dat ze moeite hebben om gewicht te verliezen, zelfs nadat ze gediagnosticeerd zijn en op optimale hoeveelheden schildklierhormoon zitten, inclusief T3. Hebt u suggesties voor die mensen die dat bijzonder moeilijk vinden?

Antwoord: Absoluut. Dit wordt gewoonlijk gemakkelijk opgelost wanneer de patiënt meegaand is. Ik heb honderden patiënten met succes door dit proces geleid. Het centrale punt. is meegaandheid. Ik heb geobserveerd dat de meeste mensen een emotionele kwestie hebben die een optimale oplossing van dit probleem verhindert. Het eerste punt zou zijn om de traditionele zienswijze te laten varen dat granen gezond zijn voor de meeste mensen. grains are healthy for most of us.
Granen worden omgezet in suiker en veroorzaken verregaande verstoringen in de insulinebalans die leiden tot gewichtstoename. Ik heb een dieet dat ik heb samengesteld over de jaren en dat de meeste mensen op dit gebied lijkt te helpen .
De tweede belangrijke kwestie is dat cardiovasculaire oefeningen heel belangrijk zijn. Gewoonlijk een uur per dag en dat iedere dag is nodig totdat het ideale gewicht is bereikt. Het uur kan gesplitst worden in twee of drie sessies en de oefeningen moeten behoorlijk intensief zijn. Ik vertel mijn patiënten dat het net boven de drempel moet liggen waar ze de mogelijkheid  verliezen om comfortabel met iemand die naast hen staat te kunnen praten. Als ze gemakkelijk kunnen praten, werken ze niet hard genoeg. Natuurlijk moet men zich langzaam aan naar dit niveau opwerken en toestemming hebben van de arts in geval van hartziekte.
Vraag: Ik heb met een aantal wetenschappers gesproken die dachten dat de overconsumptie van soja-isoflavonen problemen voor de gezondheid kan opleveren, inclusief hypothyreoïdie. soy isoflavones can create some health problems, including an increased risk of hypothyroidism. Hebt u enige gedachten over de huidige sojarage en de pro's en contra's van sojaconsumptie, inclusief voedingsmiddelen van soja en soja proteïnepoeders en isoflavonesupplementen?

Antwoord: Er zijn slechts weinig professionele mensen die deze kwestie begrijpen en jij bent een van hen. Dr. Enig is professor in biochemie aan de universiteit van Maryland en is de researcher die de kwestie van de transvetten een paar decades geleden onder de aandacht van het publiek heeft gebracht. Ik heb een 
15-page review door dr.Enig dat de beste opsomming van het onderwerp geeft dat ik heb gezien. Ik geloof dat de sojakwestie een van de grootste gezondheidsmisvattingen is van de natuurvoedingsbeweging vandaag de dag en ik plan om spoedig wat nationale TVinterviews te geven over dit onderwerp Ik geloof dat de sojaformule een van de slechtste voedingsmiddelen voor baby's op onze planeet is en het zou verboden moeten worden. Het voorziet in het hormoonequivalent van 5 anticonceptiepillen per dag en zou een van de redenen kunnen zijn dat onvruchtbaarheid en andere endocriene problemen bij vrouwen zo frequent voorkomen vandaag de dag.

Vraag: Sommige experts zijn bezorgd dat de fluoridatie van water fluoridation of water may be contributing to an increase in thyroid problems, bij kan dragen aan de toename van schildklierproblemen. Wat denkt u hier over?

Antwoord: Dit is een zeer controversieel gebied. Dr. Ted Spencer heeft een prima review over de fluoridecontroversie gemaakt en ik heb ook many links waar men dit terrein tot in details kan uitspitten. Ik geloof dat fluor, net als kwik, een chemisch toxine is en een vergif dat vermeden moet worden. Er is zeer waarschijnlijk ook een directe vijandigheid met jodium die goed gedocumenteerd is. Ik verwacht dat de meeste andere logisch denkende en open individuen tot dezelfde conclusie zouden komen wanneer zij op kritische wijze de bewijsgronden zouden analyseren.

Vraag: Is er nog iets anders dat u zou willen delen over hypothyreoïdie?

Antwoord: Ik zou lezers willen aanraden om volhardend te zijn. Het is mijn ervaring dat de grote meerderheid van "schildklierexperts" het niet met dit materiaaldat ik hier heb gegeven eens zijn . Lezers moeten ervan overtuigd zijn dat er een oplossing is die de oorzaak van veel van hun chronische gezondheidsklachten aanpakt, ondanks het traditionele medische paradigma dat die er niet is
Wanneer er al een schildklierfalen is, is het niet mogelijk om de klier weer normaal te laten functioneren en lezers zouden de vorm van therapie moeten zoeken die T3-spiegels optimaliseert. Voor de grote meerderheid patiënten bereikt levothyroxine (thyrax) dat niet. Ik zie veel patiënten die lang gezocht hebben om een arts te vinden die hen een schildkliervervanger zoals armour thyroid wilde geven. Het is mijn ervaring dat, wanneer deze individuen eenmaal hun schildkliervervanging veranderen in een natuurlijk schildklierproduct gaan gebruiken, de kwaliteit van leven dramatisch verbetert
Gedurende de laatste 25 jaar hebben 10 miljoenen Amerikanen in honderden steden en dorpen drinkwater gedronken dat vervuild was met lage levels insecticiden, onkruidverdelgingsmiddelen en kustmest. Ze drinken niet alleen dit water maar baden en douchen er ook in. Zo inhaleren ze ook kleine hoeveelheden boerderijchemicaliën en absorberen ze via de huid en via de ademhalingswegen. Natuurlijk is dit probleem het ergst in gebieden met agricultuur. Pesticiden staan erom bekend dat ze de schildklierfunctie verstoren en verhogen het risico op kanker, dus het is extreem belangrijk om schoon water te drinken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten