vrijdag 3 februari 2012

Is zenuwschade bij cholesterolmedicijnen de regel en niet de uitzondering?Het verhaal in één oogopslag
·       Een nieuwe studie toonde aan dat een twee jaar durende behandeling met cholesterolverlagende medicijnen een klinisch stille maar definitieve schade aan perifere zenuwen veroorzaakte.
·       Tenminste 88 andere studies linken statines aan neurotoxiciteit, waaronder 12 studies  van door statines veroorzaakte perifere neuropathie.
·       Een aparte studie die in de Archives of Medicine werd gepubliceerd liet zien dat statines het risico op diabetes met 48% verhogen bij postmenopauzale vrouwen, wat nog toevoegt aan een reeds vastgestelde hoeveelheid onderzoek naar hun diabetes veroorzakende eigenschappen. 
·       In 2010 werden er meer dan 255 miljoen recepten uitgeschreven voor cholesterolverlagende medicijnen, waarmee ze het meest voorgeschreven soort medicijnen in de Verenigende Staten zijn; ze zijn echt onnodig voor de grote meerderheid mensen waarbij ze meer kwaad dan goed doen.
·       Je lichaam heeft cholesterol nodig en het gebruik van medicijnen om het zover mogelijk te verlagen is gewoonlijk niet goed voor je gezondheid; je kunt door leefstijlaanpassingen te maken je cholesterolspiegels optimaliseren zodat ze in de juiste balans samenwerken met je lichaam.
Door Dr. Mercola
De uitgaven aan cholesterolverlagende medicijnen nam in 2010 met $160 miljoen toe tot een totale uitgave van bijna 19 in de V.S. rapporteerde het IMS Institute for Healthcare Informatics in hun Use of Medicines in the United States: Review of 2010.
Totaal werden er in 2010 meer dan 255 miljoen recepten voor deze medicijnen uitgeschreven, waarmee ze de meest voorgeschreven sort medicijnen in de V.S. zijn.
Helaas is dit overmatige gebruik een artefact van een medisch systeem dat het voorschrijven van pillen om cholesterol te verlagen als een goede manier ziet om de gezondheid van het hart te beschermen – zelfs ofschoon het niet is bewezen dat het doel om lage cholesterolspiegels gezond is niet (not been proven to be healthy) … en cholesterol niet de onderliggende boosdoener is bij hartziekte (NOT the underlying culprit in heart disease).
Erger nog is dat van deze medicijnen, die duidelijk niet nodig zijn voor de grote meerderheid van de mensen die ze gebruiken, bewezen is dat ze ernstigen en aanzienlijke bijwerkingen hebben inclusief, zoals nieuw onderzoek aantoont, definitieve zenuwschade.

Gebruik je medicijnen die je niet nodig hebt … en ontwikkel je als resultaat daarvan zenuwschade?

Je moet begrijpen dat er iedere keer dat je medicijnen gebruikt een risico op bijwerkingen is.
Vaak worden deze risico’s niet volledig begrepen, in het bijzonder wanneer er meerdere medicijnen in het spel zijn, en verschijnen vaak pas nadat het medicijn al door miljoenen mensen is gebruikt.
Zelfs wanneer een medicijn door de FDA is goedgekeurd ben je van een beperkt aantal klinische onderzoeken afhankelijk om de veiligheid van een medicijn te bepalen … maar het onmogelijk te voorspellen hoe een medicijn zal reageren wanneer het in je systeem komt, in de realiteit.
Om nog maar niet te zeggen dat de nauwkeurigheid van medisch onderzoek op zijn best dubieus is (accuracy of medical research is dubious).
Op veel manieren ben JIJ een proefkonijn als je een medicijn gebruikt, en onvoorziene bijwerkingen zijn eerder de regel dan de uitzondering.
Wat statines betreft zijn de bijwerkingen al duidelijk te zien. In GreenMedInfo.com kun je 304 aandoeningen zien die met het gebruik van deze medicijnen in verband worden gebracht (304 conditions that may be associated with the use of these drugs en dit is waarschijnlijk nog maar de top van de ijsberg. Onder de goed bekende risico’s is schade aan spieren en het perifere zenuwstelsel bij langdurig gebruik. Nieuw onderzoek bij 42 patiënten bewees dat  (new research on 42 patients):
" …langdurige behandeling met statines veroorzaakte klinisch stille,maar definitieve schade aan het perifere zenuwstelsel wanneer de behandeling langer dan twee jaar duurt."

Wanneer je langer dan twee jaar statines gebruikt blijkt zenuwschade de regel te zijn

Wat betkent het als je perifere zenuwschade oploopt? Het National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) zegt het volgende:
"Symptomen staan in verband met het type zenuw dat aangedaan is en kan over een periode van dagen, weken of jaren worden gezien. Spierzwakte is het meest voorkomende symptoom van motorische schade aan zenuwen. Andere symptomen zijn pijnlijke krampen en fasciculaties (ongecontroleerde zenuwtrekjes die onder de huid zichtbaar zijn), verlies van spiermassa, botdegeneratie en veranderingen in haar, huid en nagels”.
Bij GreenMedInfo.com kun je 88 studies lezen over neurotoxiciteit doot statines (88 studies on statin-induced neurotoxicity) (zenuwschade) waarvan 12 studies die aantonen dat statines direct met neuropatie in verband staan (12 studies further statin drugs directly to neuropathy), inclusief chronische perifere neuropatie (chronic peripheral neuropathy). Zoals het NINDS uitlegt (explained by NINDS):
"Perifere neuropathie is schade van het perifere zenuwstelsel, het uitgebreide communicatienetwerk dat informatie van de hersenen en het ruggenmerg (het centrale zenuwstelsel) overbrengt naar ieder ander deel van het lichaam. Perifere zenuwen sturen ook zintuiglijke informatie terug naar de hersenen en het ruggenmerg, bijvoorbeeld een boodschap dat de voeten koud zijn of dat er een vinger is verbrand. Schade aan het perifere zenuwstelsel verstoort deze belangrijke verbindingen.
Zoals een storing van de telefoonlijn vervormt en verstoort neuropathie boodschappen tussen de hersenen en de rest van het lichaam.
Omdat iedere perifere zenuw een zeer gespecialiseerde functie in een specifiek deel van het lichaam heeft kan er een breed scala aan symptomen optreden wanneer de zenuwen beschadigd zijn.
Sommige mensen kunnen tijdelijke gevoelloosheid, tinteling en prikkelingen (paresthesia), gevoeligheid bij aanraking of spierzwakte ervaren. Anderen kunnen aan extremere symptomen, zoals brandende pijn (in het bijzonder ‘s nachts), verlies van spiermassa, verlamming of orgaan-- of klierfalen lijden. Mensen kunnen niet meer in staat zijn hun voedsel gemakkelijk te verteren, een veilige bloeddruk te behouden, kunnen niet meer normaal zweten of een normale seksuele functie ervaren. In de extreemste gevallen kan ademhalen moeilijk worden of kan orgaanfalen optreden.
Sommige vormen van neuropathie omvatten schade aan slechts één zenuw en worden mononeuropathieën genoemd. Vaker worden er echter meerdere zenuwen die alle ledematen beïnvloeden aangetast – polyneuropathie.”
Een van de meest storende implicaties van deze bevinding is dat omdat statines de perifere zenuwen beschadigen, het ook zeer aannemelijk is dat ze ook het centrale zenuwstelsel beschadigen (dat de hersenen omvat). One study die in 2009 in het tijdschrift Pharmacology werd gepubliceerd toonde aan dat cognitieve stoornissen die door statines zijn veroorzaakt vaak voorkomen. 90% van deze stoornissen verbeterden nadat het medicijn werd gestopt. Er zijn in feite12 studies die geheugenproblemen met het gebruik van statines in verband brengen. Hiermee wordt aangetoond hoe wijdverbreid en ernstig neurologische schade door statines in werkelijkheid is.

Verlaag je cholesterol en laat je risico op diabetes met bijna 50% toenemen

Zoals gezegd is neurologische schade door statines slechts één potentieel risico. Ze worden in toenemende mate in verband gebracht met een toegenomen risico op het ontwikkelen van diabetes.
Meest recentelijk openbaarde een studie die in de Archives of Internal Medicine werd gepubliceerd dat statines het risico op diabetes bij postmenopauzale vrouwen met 48% verhogen! Statines blijken het risico op diabetes via een paar verschillende mechanismen uit te lokken. Het eerste mechanisme is door het verhogen van insulinespiegels, wat extreem schadelijk voor je gezondheid kan zijn. Chronisch verhoogde insulinespiegels veroorzaken ontsteking in je lichaam wat een kenmerk is van de meeste chronische ziekten. Verhoogde insulinespiegels leiden in feite tot hartziekte en ironisch genoeg is de voornaamste reden waarom je statines gebruikt juist het voorkomen daarvan!
Zoals in GreenMedInfo stond:
"De diepgaande ironie hier is dat het grootste deel van de ziektecijfers en de sterftecijfers die met diabetes in verband staan door cardiovasculaire complicaties worden veroorzaakt. Hoge bloedsuikerspiegels en hun oxidatie (glycatie) dragen bij aan schade aan de bloedvaten, in het bijzonder aan de slagadres, wat resulteert in endotheliale disfunctie en de daarbij behorende neuropathieën door een tekortschietende bloedvoorziening van de zenuwen.
Statines, waarvan wordt beweerd dat ze cardiovasculaire ziekte verminderen door de onderdrukking van vetzuren, veroorzaken niet alleen diabetes, maar zijn ook toxisch voor het hart omdat ze bijdragen aan insulineresistentie, verhoogde bloedsuikerspiegels en diabetes.”
Een separate meta-analysis heeft ook bevestigd dat statines inderdaad in verband staan met een toegenomen risico op diabetes. De onderzoekers evalueerden vijf verschillende klinische onderzoeken die samen meer dan 32000 mensen onderzochten. Ze toonden aan dat het risico op diabetes groter werd naarmate de dosis statines die werd gebruikt hoger werd. Één  op 498 mensen die een hoge dosis statines gebruiken ontwikkelen diabetes. Verder moeten 155 mensen het medicijn gebruiken wil er bij één persoon het optreden van een hart-vaatprobleem worden voorkomen.
De volgende wetenschappelijke reviews kwamen ook tot de conclusie dat het gebruik van statines in verband staat met een toegenomen aantal diabetesgevallen:
·              Een 2010 meta-analysis of 13 statin trials die uit 91,140 deelnemers bestond toonde aan dat statine-therapie in verband stond met een toename van 9% van het risico op diabetes. Één persoon uit 255 ontwikkelde na 4 jaar diabetes als gevolg van het nemen van het medicijn gedurende die periode. 
·              Bij een 2009 study werd het gebruik van statines in verband gebracht met een stijging van het nuchtere plasmaglucose bij patiënten met of zonder diabetes, onafhankelijk van factoren als leeftijd, het gebruik van aspirine of ACE-remmers. De studie bevatte data van meer dan 345.400 patiënten over een periode van twee jaar.  Gemiddeld verhoogde statines de nuchtere plasmaglucosespiegels bij niet-diabetici met 7mg/dl en bij diabetes verhoogden statines nuchtere plasmaglucosespiegels met 39 mg/dl.

Bijwerkingen ontstaan vaak niet onmiddellijk…

Statines hebben geen onmiddellijke bijwerkingen en ze zijn vrij effectief in het met 50 punten of meer verlagen van cholesterolspiegels. Dit maakt dat het lijkt alsof ze goed zijn voor je gezondheid en gezondheidsproblemen die later ontwikkelen worden regelmatig verkeerd geïnterpreteerd als geheel nieuwe, aparte problemen.
Nogmaals, de grote meerderheid van de mensen heeft geen statines nodig en als je daar één van bent zal het nemen ervan je blootstellen aan ernstige, onnodige risico’s!   
Als je arts erop aandringt dat je je totale cholesterol laat testen, weet dan dat deze test nagenoeg niets zegt over je risico op hartziekte, tenzij het totale cholesterol hoger dan 8,5 mmol/l is. Het HDL-percentage is een veel sterkere indicator voor het risico op hartziekte. Hier zijn twee ratio’s waar je op moet letten:
1.           Ratio HDL/Totaal cholesterol: ideal zou deze meer dan 24% moeten zijn. Als deze minder dan 10% is heb je een aanzienlijk verhoogd risico op hartziekte.
2.           RationTriglyceride/HDL: Zou minder dan 2 moeten zijn.
Om te begrijpen waarom de meeste mensen geen statines nodig hebben moet je je eerst realiseren dat cholesterol NIET de oorzaak van hartziekte is. (cholesterol is NOT the cause of heart disease). Je lichaam heeft cholesterol NODIG – het is belangrijk voor de productie van celmembranen, hormonen, vitamine D en galzuur dat je helpt vet te verteren. Cholesterol helpt je hersenen herinneringen te vormen en het is onmisbaar voor je neurologische functie.

Dringende informatie: als je statines gebruikt heb je CoQ10 nodig

Het is zeer belangrijk om te begrijpen dan het gebruik van statines zonder CoQ10 je gezondheid ernstig in gevaar brengt. Helaas beschrijft dit de meerderheid van de mensen die statines gebruiken.
CoQ10 is een factor die essentieel is voor de productie van ATP-moleculen, voornmelijk in je mitochondria, die je nodig hebt voor cellulaire energieproductie. Organen zoals je hart hebben hogere energiebehoeften en hebben daarom meer CoQ10 nodig om goed te kunnen werken (spiercellen van het hart bevatten 200 maal meer mitochondria dan skeletspierweefsel en hebben daarom 200 maal meer CoQ10 nodig). Statines nemen al je CoQ10 weg uit je lichaam wat verwoestende gevolgen kan hebben.
Naarmate CoQ10 meer en meer uit je lichaam verdwijnt kun je lijden aan vermoeiheid, spierzwakte en spierpijn en tenslotte hartfalen. Interessant genoeg is hartfalen, geen hartaanval, nu de leidende oorzaak van overlijden door cardiovasculaire ziekten. Coenzyme Q10 is ook zeer belangrijk voor het process waarbij vrije radicalen onschadelijk worden gemaakt. Dus wanneer je geen CoQ20 hebt kom je in een vicieuze cirkel van een toegenomen hoeveelheid vrije radicalen, verlies van energie en beschadigd mitochondriaal DNA.
Als je besluit om CoQ10 te gaan gebruiken als je ouder bent dan 40 is het belangrijk om de gereduceerde versie te kiezen die ubiquinol heet. De gereduceerde vorm is rijk aan elektronen en kan daardoor elektronen doneren om vrije radicalen onschadelijk te maken, dus om te functioneren als antioxidant, en het is veel beter opneembaar omdat nutriënten elektronen moeten doneren om het passeren van de membranen van cellen mogelijk te maken. Met andere woorden, ubiquinol is een VEEL effectievere vorm – persoonlijk gebruik ik 200 mg per dag omdat het zulke verreikende voordelen heeft inclusief overtuigende studies die een verbeterde levensduur suggereren. 

Hoe kun je je cholesterol zonder medicijnen optimaliseren (niet noodzakelijkerwijs verlagen)

75% van je cholesterol wordt door je lever geproduceerd, een proces dat door je insulineniveaus wordt beïnvloedt. Daarom geldt dat wanneer je je insulinespiegels optimaliseerd, je automatisch ook je cholesterol optimaliseert! Door je voedingspatroon en je leefstijl aan te passen kun je veilig je cholesterol aanpassen zonder je gezondheid te op het spel te zetten met statines.:
·              Verminder het eten van granen en suikers, met het plan om ze helemaal te stoppen, en vervang ze met voornamelijk onbewerkte, verse koolhydraten uit groenten. Probeer ook om een gedeelte van je voedsel rauw te eten (good portion of your food raw). 
·              Het voedingspatroon van de gemiddelde Amerikaan bestaat voor 50% uit koolhydraten. De meesten zouden baat hebben bij een verlaging van 25% van hun koolhydraatinname en deze door vetten van goede kwaliteit te vervangen.
·              Zorg voor voldoende dierlijke omega-3 vetten, zoals krilolie (animal-based omega 3 fats)..
·              Andere gezonde voedingsmiddelen voor je hart zijn olijfolie (extra virgin), extra virgin palm- en kokosolie, biologische rauwe melkproducten en eieren, avocado’s rauwe noten en zaden en biologisch vlees van koeien die alleen gras hebben gegeten (nutrition plan).
·              Exercise daily. Beweeg dagelijks
·              Vermijd roken en veel alcohol drinken.
·              Zorg voor genoeg herstellende slaap (sleep).
Het doel van bovenstaande tips is niet noodzakelijkerwijs zo laag mogelijk je cholesterol verlagen; het doel is je speigels dusdanig te optimaliseren zodat ze in de juiste balans met je lichaam samenwerken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten