zondag 22 januari 2012

Safe uses of cortisolSafe Uses of Cortisol door William McK Jefferies MD

Recensie door Jeffrey Dach MD
Safe Uses of Cortisol door William McK Jefferies MD is een medische klassieker, en samen met zijn medeklassieker Hypothyroidism, the Unsuspected Illness door Broda Barnes, zou het op de verplicht lezen lijst moeten staan van iedere medische student en arts en zou het een prominente plaats in iedere medische bibliotheek moeten innemen. Ik heb beide boeken meerdere keren gelezen en herlezen. En ik ben van plan ze allebei nog eens te lezen.
Dit boek bevat een condensatie van klinische kennis van de carrière van een medische gigant en een rijkdom aan kennis die nergens anders gevonden wordt en is compleet met referenties naar medische litteratuur, case histories, laboratoriumstudies en doseringen.
In dit dunne boek, Safe Use of Cortisol, wijst Dr. McK Jefferies op een belangrijk verschil dat niet algemeen bekend is bij de gewone arts of het publiek. Dit is de distinctie tussen de lagere en geheel veilige, fysiologische doseringen cortisol en de gevaarlijk hogere farmacologische doseringslevels die door gewone artsen gebruikt worden om reumatoíde artritis en andere auto-immuunziekten te behandelen.
Terwijl de lagere doseringen cortisol die onder de 40 mg per dag liggen veilig zijn, is er boven dit niveau een toegenomen risico op bijniersuppressie en een toegenomen risico op negatieve bijwerkingen zoals een volle maangezicht, osteoporose met spontane fracturen, dunner worden van de huid met snelle beschadiging, striae, onderhuidse bloedingen, vochtretentie met oedeem en cataracten.
Cortisol is alom verkrijgbaar als het goedkope Cortef in de apotheek om de hoek en is het bio-identieke hormoon dat door de bijnieren afgescheiden wordt. Omdat het een natuurlijk hormoon is kan er geen patent op genomen worden hetgeen het gebrek aan fondsen voor onderzoek door de farmaceutische bedrijven verklaart.
Hoofdstuk 4 behandelt algemeen geaccepteerde gebruiken van cortisol te beginnen met het meest logische gebruik wanneer er bijnierinsufficiëntie is, ook wel de ziekte van Addison genoemd. McK Jefferies behandelt echter ook milde bijnierinsufficiëntie hetgeen gewoonlijk niet erkend wordt door reguliere artsen terwijl dat wel zou moeten. Andere gebruiken van een lage dosering cortisol zijn disfunctie van de ovaria met onvruchtbaarheid, chronische vermoeidheid, allergieën en auto-immuunziekten.
McK Jefferies vertrouwt op de Cortrosyn ACTH stimulatietest om de bijnierfunctie te beoordelen evenals cortisol metabolieten in de urine en serumcortisoltesten. Hij richt zich ook op de schildklierfunctie als deel van het hele klinische beeld; vandaar de connectie met Broda Barnes en de verder steun van het werk van McK Jefferies aan het Broda Barnes Instituut.
Ik vond hoofdstuk 5, Gonadal Dysfunction en Infertility, het meest fascinerende en klinisch meest bruikbare hoofdstuk. McK Jefferies gebruikte lage dosering cortisol om met succes duizenden jonge vrouwen te behandelen die leden aan onregelmatige cycli, ovariële disfunctie, hirsutisme (gezichtsbeharing en acne, beide symptomen van verhoogd testosteron). Tegenwoordig krijgen teenagers met onregelmatige menstruele bloedingen routinematig de anticonceptiepil met synthetische hormonen om hun cyclus te reguleren. De synthetische hormonen in anticonceptiepillen worden in verband gebracht met negatieve bijwerkingen en behandelen niet de onderliggende vruchtbaarheidsproblemen.

Onbekend voor de reguliere medici wordt de juiste behandeling van onregelmatige menstruele bloedingen in dit klassieke medische boek gevonden namelijk lage dosering cortisol en schildklierhormoon hetgeen op succesvolle wijze menstruele cycli normaliseert en vruchtbaarheid herstelt. Dr. McK Jefferies suggereert dat de oorzaak van onvruchtbaarheid en onregelmatige menstruaties gewoonlijk een overproductie door de bijnieren van ofwel androgenen (PCOS) of oestrogeen is, en de lage dosering cortisol dient ter onderdrukking van deze overproductie van hormonen door de bijnieren en laat een normale ovariumfunctie toe.
De nu erkende meest algemene genetische aandoening in de bevolking, (CYP21A2) non-classical 21-hydroxylase deficiëntie, wordt geassocieerd met menstruele onregelmatigheden, hirsutisme en acne door verhoogd testosteron. Meer dan lage dosering cortisol is de huidige praktijk om een eveneens lage dosering dexamethason te geven (See the 2006 review in J Clin Endo & Metab Vol. 91, No. 11 4205-4214, by Maria I New). Misschien zou non-classical 21-OH het McJefferies Syndrome moeten heten om de toekomende eer te geven aan deze grote clinicus.
McJefferies legt er ook de nadruk op dat normalisatie van de schildklierfunctie ook nodig is voor menstruele regelmatigheid en vruchtbaarheid. Broda Barnes is het eens met McK Jefferies over het belang van de schildklier voor het normaliseren van menstruele cycli en beide behandelen met schildkliermedicatie zelfs wanneer de schildklierbloedtesten helemaal normaal zijn. Ze hebben ontdekt dat bloedtesten onbetrouwbaar zijn. Dit is een verschil met de reguliere medische praktijk die dogmatisch vasthoudt aan de schildklierbloedtesten. De meeste reguliere artsen zouden weigeren om schildkliermedicatie aan te bieden tenzij er een gedocumenteerde “buiten de normaalwaarde” labuitslag is.
Hoofdstuk 9 behandelt het gebruik van lage dosering cortisol voor virale infecties zoals influenza. Ofschoon er wat initiële bezorgdheid was dat een lage dosering cortisol op een bepaalde manier de immuniteit zou verminderen was Dr. Mc Jefferies verbaasd te ontdekken in zijn klinische praktijk dat zijn patiënten vaak minder gewone verkoudheden en andere virale ziekten rapporteerden dan hun familieleden hetgeen een verbetering van de immuniteit suggereerde. Een andere behandeling die hij gebruikte was de cortisoldosering te verhogen wanneer patiënten een gewone kou of een virale influenza aan voelden komen. Hij ontdekte dat dit de patiënt in staat stelde de ziekte af te houden of om er sneller van te genezen. Hij wijst er uiteraard ook op dat te hoge doseringen cortisol het tegenovergestelde effect zouden hebben en de weerstand tegen infecties zouden doen verslechteren.
De laatste hoofdstukken van het boek behandelen het gebruik van lage dosering cortisol voor reumatoïde artritis, allergieën, auto-immuunaandoeningen en chronische vermoeidheid.
Als toevoeging aan de ACTH stimulatietest die nog steeds in gebruik is vandaag de dag hebben we nieuwere, speeksel cortisoltesten waarvan ik zeker ben dat Mc Jefferies ze nuttig gevonden zou hebben. Wat zou hij geschreven hebben over speekseltesten voor cortisol? E zullen het helaas nooit te weten komen. Misschien zal een medische schrijven in de toekomst op het werk van McK Jefferies werk verder bouwen en speekseltesten en andere nieuwe ontwikkelingen erbij betrekken in een boek in de toekomst.
Ik heb een recensie geschreven van de derde editie die in 2004 gepubliceerd werd. De eerste editie werd in 1983 gepubliceerd. Andere boeken die naast dit boek aanbevolen zijn, zijn Adrenal Fatigue door James Wilson, Hypothyroidism, the Unsuspected Illness door Broda Barnes, From Fatigued to Fantastic: door Jacob Teitelbaum, Your Thyroid and How to Keep it Healthy door Barry Durrant Peatfield.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten